Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ86) και άλλων Ειδικοτήτων με θέμα την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη συνεκπαίδευση – συμπερίληψή τους

ΠΕΚΕΣ_Δυτικής_Ελλάδας_Σεμινάριο για Συμπερίληψη_logo1

Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ86) και άλλων Ειδικοτήτων με θέμα την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη συνεκπαίδευση – συμπερίληψή τους στην τάξη.

 

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση σεμιναρίου μοντέλου μικτής μάθησης / ανεστραμμένης τάξης – σαράντα (40) διδακτικών ωρών (Δ.Ω.) διάρκειας επτά (7) εβδομάδων το οποίο αφορά εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (ΠΕ86) με προτεραιότητα σε όσους το τρέχον σχολικό έτος διδάσκουν σε τμήματα των γενικών σχολείων με μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτισμός, Δ.Ε.Π.Υ. ήπια νοητική αναπηρία.

Εκτός από εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (ΠΕ86) το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί όλων των άλλων ειδικοτήτων (εκτός ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60, ΠΕ70), στα μαθήματα των οποίων συμμετέχουν μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι δεν υποστηρίζονται από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης (όπως προβλέπεται στα μαθήματα Γλώσσας, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών).

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε θέματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και στις κυριότερες κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όπως η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, η ΔΕΠΥ, η νοητική αναπηρία και περαιτέρω η εξοικείωσή τους με το προφίλ των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης – εκπαίδευσης για όλους στο γενικό σχολείο.

Αναλυτικότερα, οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν:

  1. Εισαγωγή στην Συμπεριληπτική εκπαίδευση
  2. Χαρακτηριστικά διαφοροποιημένης διδασκαλίας
  3. Χαρακτηριστικά μαθητών με ΔΑΦ και στρατηγικές παρέμβασης
  4. Χαρακτηριστικά μαθητών με ΔΕΠΥ και στρατηγικές παρέμβασης
  5. Χαρακτηριστικά μαθητών με νοητική αναπηρία και στρατηγικές παρέμβασης
  6. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και την υλοποίηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη διδασκαλία
  7. Αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση προόδου μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Η δομή του προγράμματος του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

  • Πέντε (5) σύγχρονες συνεδρίες [τρεις (3) δια ζώσης Χ 4 Δ.Ω. και δύο (2) σύγχρονες εξ αποστάσεως (online) επιμορφωτικές συναντήσεις Χ 2 Δ.Ω.], 16 διδακτικές ώρες (Δ.Ω.) στο σύνολο, απογευματινές ώρες εκτός ωρών διδασκαλίας.
  • Έξι (6) εβδομάδες εξ αποστάσεως μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και εκπόνηση συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων (6 εβδομάδες Χ 4 Δ.Ω.), 24 διδακτικές ώρες Δ.Ω. στο σύνολο.

Οι τρεις (3) δια ζώσης σύγχρονες επιμορφωτικές συναντήσεις θα γίνουν στο

16ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας (Δ/ντής κ. Κοράκης Σωτήριος),
Κωστή Παλαμά 95, Πάτρα  [Χάρτης – Οδηγίες Πρόσβασης Πηγή: Google Maps]
http://16dim-patras.ach.sch,

Για την υποστήριξη του σεμιναρίου – ασύγχρονης μελέτης και συνεργασίας θα χρησιμοποιηθεί η το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης επιμορφώσεων του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας:

http://pekpatras-vm.ach.sch.gr/course/view.php?id=22

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εβδομάδες Θέμα Εκπαιδευτικών Συνεδριών – Σύγχρονες Συναντήσεις

23/03-29/03

1η Δια ζώσης επιμορφωτική συνάντηση

(ΔΕ 23/03/2020, 16:30-20:00)
(Αλληλο-Γνωριμία – Στοχοθεσία – Εισαγωγή στο Αντικείμενο του σεμιναρίου)
Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού – 1

Εισαγωγή στη συνεκπαίδευση – συμπεριληπτική εκπαίδευση

30/03-5/04

  Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού – 2

Μαθητές με ΔΑΦ και στρατηγικές παρέμβασης

06/04-12/04

Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού -3

 Μαθητές ΔΕΠΥ, Ελαφρά Νοητική Αναπηρία – υστέρηση και στρατηγικές παρέμβασης
1η Σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση *

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ

27/04-03/05

Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού – 4

Χαρακτηριστικά Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

2η Δια ζώσης επιμορφωτική συνάντηση 

(ΤΕ 29/04/2020, 16:30-20:00)

Εργασία 1: Σχεδίαση και ανάπτυξη ωριαίας διδασκαλίας με διαφοροποιημένη διδασκαλία και εξατομικευμένη δραστηριότητα

04/05-10/05

Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού -5

Αξιοποίηση ΤΠΕ για υποστήριξη Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και Εξατομικευμένης υποστήριξης

6η-7η

11/05-24/05

Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού – 6 

Αρχική, Διαμορφωτική, Τελική Αξιολόγηση προόδου μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
2η Σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση   *

Εργασία 2: Πρακτική Άσκηση – Εφαρμογής της ωριαίας διδασκαλίας που έχει σχεδιαστεί – Αυτό-αξιολόγηση -Ανασταχασμός  – Αναφορά 

25/05-31/05

3η Δια ζώσης επιμορφωτική συνάντηση

 (ΠΑ 29/05/2020, 16:30-20:00)

Παρουσιάσεις εργασιών πρακτικής άσκηση – ανταλλαγή εμπειρίας. Αξιολόγηση Προγράμματος

 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του σεμιναρίου γίνεται με τη συνεργασία των Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκη Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής, Δρ. Δ. Ζησιμόπουλου Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και M.Sc.  Θ. Μαυρόγιαννη, Προϊσταμένης 1ου ΚΕΣΥ Αχαίας.

Η έναρξη του σεμιναρίου προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 30/03/2020). Το ακριβές πρόγραμμα και τα τμήματα που θα δημιουργηθούν θα ανακοινωθεί στη 2η Ανακοίνωση με την οποία θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την αρχική πρόθεση συμμετοχής (αναλαμβάνοντας και την υποχρέωση για ενεργή συμμετοχή και πιλοτική εφαρμογή μιας δραστηριότητας – καλής πρακτικής σε ένα τμήμα σας και το μοίρασμα της εμπειρίας με τους άλλους συναδέλφους σας) για τις τελικές ημερομηνίες διεξαγωγής του. Ο αριθμός και το είδος (εξ αποστάσεως ή μικτά) των τμημάτων που θα δημιουργηθούν θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών και τις δυνατότητες υποστήριξης τους από την πλευρά του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και των εθελοντών Επιμορφωτών.

Η επιλογή των συναδέλφων θα γίνει κατά 50% από καθηγητές Πληροφορικής (ΠΕ86) και κατά 50% από άλλες ειδικότητες με σειρά προτεραιότητας υποβολής αρχικής αίτησης -πρόθεσης συμμετοχής στον σύνδεσμο από εδώ: https://tinyurl.com/pekesde-inclusion-teach-train

Η περίοδος υποβολής αίτησης συμμετοχής έχει οριστεί από 21/02/20 έως 05/03/2020.

 

  Ο Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

 

Δρ Σπυρίδων Παπαδάκης

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86)