«Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου» – 8η Αυτο-Επιμόρφωση ΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας

Σεμινάριο με θέμα «Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου»

Σε αυτό θα γίνει ενημέρωση και βιωματικές δραστηριότητες – εργαστήριο για τους Σ.Ε.Ε. του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας  σε συνεργασία με  το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» και θα πραγματοποιηθεί τη

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 |  9:30 π.μ. – 13:00.

στο Κέντρο Πρόληψης, Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 35, 1ος όροφος.

Η επιμόρφωση απευθύνεται κατά προτεραιότητα στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» (http://isecurenet.sch.gr/)

Αφήστε μια απάντηση