Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής

Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής Ελλάδας  είναι από 10-05-2019 έως 31-07-2021 ο

Δρ. Δημήτριος Ζησιμόπουλος [CV], Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπ/σης

 


ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ


Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής Ελλάδας  από 05-10-2018 έως 09-05-2019  [Φ.351.1 /47/166139/Ε3 | 05-10-2018Μάνεση Νίκος 1

Δρ. Νικόλαος Μάνεσης [CV], Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων (ΠΕ70)