Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου Ριζαριού στη διδασκαλία αγγλικών στο Νηπιαγωγείο

Με στόχο την ενθάρρυνση της περαιτέρω κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών του και κατόπιν έγκρισης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας τον περασμένο Σεπτέμβριο του σχεδίου Erasmus+ ΚΑ1 (Κινητικότητας εκπαιδευτικών) “Επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης”, η εκπαιδευτικός Μαγκιώση Άννα ταξίδεψε στην Πολωνία (Κρακοβία)  και συγκεκριμένα στο Νηπιαγωγείο Przedszkole Samorzadowe w Zespole Placowek Oswiatowych της  Woli Filipowskiej με σκοπό την παρακολούθηση του τρόπου διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας  σε παιδιά νηπιακής ηλικίας.

 

Η εκπαιδευτικός η οποία είναι και συντονίστρια του έργου  είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει κύκλο σεμιναρίων εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας σε παιδιά ηλικίας Νηπιαγωγείου, να συναναστραφεί με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου υποδοχής και να ξεναγηθεί στα αξιοθέατα της περιοχής. Όπως η ίδια μας λέει, επέστρεψε με τις καλύτερες εντυπώσεις κι αναμφίβολα με νέες γνώσεις που θα εφαρμοστούν σε πειραματικό στάδιο στο Νηπιαγωγείο, με σκοπό να προστεθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.

 

Οι χώρες που συμμετέχουν

Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι η Πολωνία, η Σλοβενία και η Εσθονία και η διάρκεια του είναι 12 μήνες.

Σκοπός

Σκοπός του όλου σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων που συμπληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών, ενθαρρύνουν τη μαθητική πρωτοβουλία, καλλιεργούν τον δημοκρατικό διάλογο, συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος, βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας και συντελούν στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Πειραματική διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο Ριζαριού μέσω Erasmus