Πρόσκληση συμμετοχής σε ημερίδα Erasmus (KA1)

 

To Νηπιαγωγείο Ριζαριού διοργανώνει ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγ/τος Erasmus ,δράση ΚΑ1 με τίτλο «PROFESSIONAL GROWTH AND QUALITY DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION» ,κλείνοντας επίσημα το έργο το οποίο υλοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία τη σχολική χρονιά 2018-2019 από το συγκεκριμένο σχολείο και το οποίο είχε και τον συντονιστικό ρόλο.Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή ένωση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας και ήταν διάρκειας 12 μηνών .Η ημερίδα απευθύνεται όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο προκειμένου να ενημερωθούν για τα οφέλη από την εμπλοκή ενός σχολείου σε προγράμματα Erasmus+.

Υπεύθυνη του όλου έργου είναι  η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου κ Μαγκιώση ‘Αννα ,η οποία και διαθέτει εξαιρετική πείρα διαχείρισης διακρατικών προγραμμάτων.

Το έργο σχεδιάστηκε με σκοπό  την ενθάρρυνση της περαιτέρω κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών μας  στα πλαίσια της δράσης Job shadowing και την τοποθέτηση δυο εκ των εκπαιδευτικών μας σε τρία διαφορετικά σχολεία εταίρους, η οποία τους έδωσε  τη δυνατότητα να κάνουν μια άριστη πρακτική εξάσκηση πάνω στις Νέες Τεχνολογίες και την εφαρμογή τους στον τομέα της εκπαίδευσης ,την επιμόρφωση τους πάνω στις φυσικές επιστήμες (Μέθοδος STEM στην προσχολική εκπαίδευση)και τον τρόπο διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε παιδιά νηπιακής ηλικίας.

Η παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου αλλά και η τοποθέτηση και διδασκαλία σε ένα σχολείο μιας άλλης χώρας αναμφίβολα είναι σημαντική πρόκληση για έναν εκπαιδευτικό και δίνει ευκαιρίες για απόκτηση εμπειριών και γνώσεων, περικλείοντας την Ευρωπαϊκή διάσταση σε κάθε της μορφή, μέσω της συναναστροφής και ανταλλαγής απόψεων με ξένους συναδέλφους.