Δημοσίευση οδηγού καλής πρακτικής e twinning έργων 2016-2018

Δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Hellenic e Twinning  τα παραδείγματα καλής πρακτικής έργων  e Twinning για τα Σχολικά έτη: 2016-2017 και 2017-2018 . Ανάμεσα τους και το δικό μας έργο «When the expression and creativity meet the fantasy of little children» (σελ. 54 έως 57) που απέσπασε και το πρώτο  βραβείο Πανελλαδικά και μας κάνει να νοιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνειά γι αυτό!Το έργο υλοποιήθηκε στο Νηπιαγωγείο μας το σχολικό έτος 2017- 2018  με εξαιρετικά αποτέλεσμα .

Ιστοσελίδα παρουσίασης των βέλτιστων πρακτικών e twinning  έργων

https://www.facebook.com/HelleniceTwinning/posts/1361901997285712?__tn__=-UC-R

Με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών δημιουργήσαμε με πολύ μεράκι αυτό το έργο κι επιλέξαμε συναφείς δραστηριότητες του τομέα «δημιουργία κι έκφραση » (συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ) στο Νηπιαγωγείο για την επίτευξη των στόχων μας .

Ιδρύτρια  και συγγραφέας  του έργου είναι η Μαγκιώση Άννα,  Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου ενώ στο έργο συμμετείχαν  οι Νηπιαγωγοί  Αικατερίνη Παπαγιάννη και Σπαθάρα Νίκη από Ελλάδα και  συνεργάστηκαν αρμονικά για ένα ολόκληρο σχολικό έτος με σχολεία από Ουκρανία, Λιθουανία ,Λετονία, Τουρκία, Εσθονία και Ιταλία .

Το πρόγραμμα αυτό βοήθησε στην προώθηση της επικοινωνίας ,της πρωτοβουλίας, της εφευρετικότητας, του αυτοσχεδιασμού αλλά και της δημιουργικότητας των παιδιών μέσω των ευκαιριών που προσφέρθηκαν από το πειραματισμό με διαφορετικά υλικά και τεχνικές και μέσω των εργαλείων των ΤΠΕ .

Βοήθησε επίσης τα παιδιά στο να συνειδητοποιήσουν ότι η τέχνη είναι ένας τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων  απ’  όποια χώρα κι αν κατάγονται, ό,τι γλώσσα κι αν μιλάνε, σ` όποια φυλή κι αν ανήκουν.

Από την καταγραφή εκ μέρους των εκπαιδευτικών, της εξέλιξης της προόδου των παιδιών και τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας (εκθέσεις, αξιολόγηση συμπεριφορών κι έργων)διαπιστώθηκε η εξαιρετική βελτίωση των γνώσεων τους σε όλους τους τομείς.

Το έργο θεωρούμε ότι βοήθησε όλους τους συναδέλφους να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας και τα αγγλικά μας, να ανταλλάξουμε πολλές νέες προσεγγίσεις και καλές πρακτικές προς όφελος του σχολικού συνόλου και να αναπτύξουμε πρόσφορο έδαφος για μελλοντικές συνεργασίες  κι έχουν ήδη εγκριθεί στο σχολείο μας (αν και μικρό Νηπιαγωγείο )τρία προγράμματα  Erasmus+ (δράση KA1 και KA2)

Διακρίσεις του έργου(ετικέτες ποιότητας, βραβεία )

Εθνική κι Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες

1ο Εθνικό Βραβείο του 13ου eΤwinning διαγωνισμού  2018 στην Ελλάδα.

Θεωρήθηκε επίσης ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής  της Ελλάδας και γι αυτό  άλλωστε συμπεριλήφθηκε στον οδηγό  βέλτιστων πρακτικών.

Επιμέλεια άρθρου : ‘Αννα Μαγκιώση