ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2020-2021

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγείο, για τη σχολική χρονιά 2020-2021 

θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020.

Εγγραφές μετά τις 30 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021,

 μαθητές γεννημένοι το 2015 και 2016.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αιτήσεις Εγγραφών  Νηπίων-Προνηπίων  γίνονται δεκτές μόνο στους μαθητές  που ανήκουν στα όρια  Σχολικής Περιφέρειας του Νηπιαγωγείου Δήμου Ωραιοκάστρου. Όπως ορίζεται στο χάρτη εξυπηρετούμενα χωριά είναι:

     Ν. Φιλαδέλφεια-Πετρωτό-Μεσαίο.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα: α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

δ) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

ε) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

ΣΤΗΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ

  1. Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο τμήμα, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,  (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού.
  3. Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στο Προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

1) μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

2) μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως:

  1.  πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.
  2.  πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-8:30):

Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. 2. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

Τα προνήπια που ήδη φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο και θα είναι νήπια την επόμενη σχολική χρονιά, εγγράφονται αυτεπάγγελτα, θα πρέπει εν τούτοις να επικοινωνήσουν μαζί μας και να φέρουν αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο, για όσα επιθυμούν να εγγραφούν στο ολοήμερο, φέρνοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ /ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΠΟΥ  ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύμφωνα με την παρ.του αρ.6. του ΠΔ 79/ 2017 (ΦΕΚ Α’ 109), οι αλλοδαποί μαθητές/ριες που δε δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με Ξηξιαρχική πράξη Γέννησης. Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών/τριών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην διενέργεια της εγγραφής επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Τηλ νηπιαγωγείου 2310 786281 και mail: mail @nip-n-filad.thess.sch.gr

Κινητό: 6943104421

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΔΥΣΚΟΛΕΥΤΕΙ

Οδηγίες-Χρήσης-Εφαρμογής-για-Κηδεμόνες-V2

                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                             Η Προισταμένη 

                                                                                                                                                            του Νηπιαγωγείου

                                                                                                                                                         Ζακελίνη Φουντουκίδου

ΓΙΟΡΤΑΖΕΙΣ ΜΑΜΑ( ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 18)

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  σε όλες τις μανούλες μας με ΑΓΑΠΗ!!!

Καλημέρα παιδάκια!!!

Σήμερα 8 Μαϊου 2020 ημέρα Παρασκευή . Θυμάστε το μυστικό μας; Την Κυριακή που μας έρχεται  γιορτάζουν οι μανούλες σας! Εμείς σας ετοιμάσαμε ένα πολύ ωραίο παραμύθι που θα σας το διαβάσει η μαμά  και κάποιες μαγικές δραστηριότητες…. Είστε έτοιμοι; Ξεκινάμεεεεεεεε

Μετά το παραμύθι καλές ερωτήσεις είναι οι παρακάτω:

Tι λέει η μαμά στο μικρό αλεπουδάκι;

Πως αισθάνεται ο μικρός ; Λυπημένος, χαρούμενος, θυμωμένος;

Τι κάνει η μαμά για το μικρό αλεπουδάκι;

Τι κάνει η δική σου μαμά για σένα;

1η Δραστηριότητα

Αφού διαβάσετε το παραμύθι δείχνοντας τις εικόνες του παραμυθιού, ωραία ιδέα είναι πριν ξεκινήσετε  να γράψετε σε κόλλα Α4 την κάθε ερώτηση ( δηλ τέσσερις κόλλες Α4). Με τη βοήθεια σας την απάντηση που θα ακούσετε  από το παιδί, αφού τη ζωγραφίσει όπως θέλει τι γράφετε εσείς στην κόλα Α4. Στη συνέχεια γίνεται ένα πολύ ωραίο παραμύθι αφού το συράψτε , στολίζουν τα παιδιά το εξώφυλλο . Όσα παιδάκια θέλουν μπορούν να αντιγράψουν και τον τίτλο του παραμυθιού.

 2η Δραστηριότητα

Η επόμενη δραστηριότητα είναι να κολλήσουμε μια κόλλα με χαρτοταινία  στην πλάτη της μαμάς . Παρατηρούμε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, μαλλιά, μάτια στόμα , τα σχεδιάζουμε πρώτα και μετά ζωγραφίζουμε, με κηρομπογιές ή μαρκαδόρους η ξυλομπογιές! Γράφουμε και το όνομα της μανούλας στο πορτρετο.Και στην επόμενη τηλεδιάσκεψη μας όπως είπαμε … θα παρουσιάσουμε τη μαμά μας στους φίλους μας. Μην ξεχάσετε να τραβήξετε φωτογραφία και να μας τις στείλετε.

Το πορτρέτο της μαμάς Χριστίνας της μικρής Μαρίας…

Ούπς και το πορτρετο της μαμάς Σοφίας  του μικρού Ανδρέα…

 3η Δραστηριότητα

Χεράκι-χεράκι  με τη μανούλα σας χορέψτε το τραγούδι που θα ακούσετε!!!

Και επειδή αγαπάμε πολυ τις μανούλες μας!!! και θέλουμε να είναι πάντα όμορφες, λαμπερές, ξεκούραστες και χαμογελαστές μας ήρθε η ιδέα να τις ετοιμάσετε μια Μάσκα Ομορφιάς για το πανέμορφο προσωπάκι της…τι λέτε;

Υλικά που θα χρειαστούμε:

2 κουταλιές γιαούρτι

1 κουταλιά μέλι

 1/2 μπανάνα

λίγες σταγόνες λεμόνι 

Πανεύκολη την ανακατεύουμε και έτοιμη η μάσκα ομορφιάς.

Την αφήνουμε 15 λεπτά και την ξεπλένουμε με χλιαρό  νερό !!!

ΜΗ ΞΕΧΑΣΕΤΕ….Τη μάσκα την ετοιμάζουν τα παιδιά

Τι θα λέγατε αυτά τα μικρά χεράκια να εφαρμόσουν το μείγμα αυτό στο πρόσωπο και στο λαιμό σας και να σας περιποιηθούν;

Ακούστε μουσική… Χαλαρώστε και απολαύστε !!! Στιγμούλες  μοναδικές…

( περιμένουμε φωτογραφίες για να σας απολαύσουμε και εμείς!)

Και δυο μαμά και κόρη το απόλαυσαν κυριολεκτικά!!! 

ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΕΙΣΤΕ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΑΝΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!!! 

Η ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑ

Δεν υπάρχουν “κακά συναισθήματα”. Όλα τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά. Μπορούμε να τα δείχνουμε με εξωτερικά σήματα και σωματικές ενδείξεις, όπως με εκφράσεις προσώπου, στάσεις σώματος και ήχους.

Σ΄αυτό το μάθημα διαβάσαμε διάφορα παραμύθια…είδαμε εικόνες προσώπων και μαντέψαμε τι μπορεί να αισθάνονται και πως το καταλαβαίνουμε. 

Και μια μέρα μας επισκέφτηκε στο σχολείο η κυρία χαρά με το σούπερ αερόστατο της, για να παίξει μαζί μας και να μάθει πότε νιώθουμε εμείς χαρούμενοι… 

 

Απλώσαμε  το ύφασμα στο πάτωμα  και ξεκινήσαμε να μιλάμε για τις χαρές μας!!!

Μας είπε όμως ότι δεν έχει σπίτι και αν μπορούμε να την φιλοξενήσουμε εμείς στο σχολείοΤα παιδιά αμέσως επέλεξαν να γίνει η κούκλα  της αγκαλιάς και της χαράς μας.  Φτιάξαμε το σπιτάκι της χαράς και όταν δεν  νιώθαμε καλά πηγαίναμε  της μιλούσαμε, της τα λέγαμε  όλα , παίρναμε τη χαρά της και  επιστρέφαμε στη δουλειά  μας.

Φτιάξαμε και μάσκες χαράς για να στολίσουμε το σπιτάκι της!!!

Εδώ της δείχνουμε πόσο χαρούμενοι είμαστε!!!

  Το σπίτι της χαράς έτοιμο!!!

Και όταν είμαστε  πολύ χαρούμενοι τι λέμε συνήθως; ( “Γιούπιιιι, ναιαιαι, ουάου,………”)

Στη συνέχεια πήραμε απο το καλάθι των συναισθημάτων τον καθρέφτη και κάναμε εκφράσεις -γκριμάτσες χαράς. 

Είμαι χαρούμενος/η όταν….

Στη συνέχεια φτιάξαμε το χωριό των χαρουμενάκηδων…

Όλα είναι χαρούμενα….σπίτια, δέντρα, λουλούδια, ουράνιο τόξο, ήλιος, μελισσούλα!!!

Τι ωραίες στιγμές περάσαμε πριν κλείσουν τα σχολεία!!! Μου λείψατε πολύ παιδάκια μου να ξέρετε…

Ευτυχώς καταφέραμε να μάθουμε κάποιες κοινωνικές δεξιότητες με έμφαση στην ανάγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων και στην επίλυση προβλημάτων…

Συνεχίζουμε….