ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, σκοπός της ενσωμάτωσης της αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο είναι ο εμπλουτισμός του προγράμματος σε σχέση με τη γλωσσική και ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων για την ενίσχυση της πολυγλωσσικής επίγνωσης, της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και τη διαμόρφωση της ταυτότητας του ενεργού πολίτη στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία.

Έχει προηγηθεί η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας (νηπιαγωγών και δασκάλας των Αγγλικών) .

Την κυρία Μαρία με την ωραία παρέα της… τον αγαπημένο μας Πινόκιο την περιμένουμε με μεγάλη χαρά

κάθε Τρίτη- Παρασκευή το Τμήμα 1 και Τετάρτη -Πέμπτη το Τμήμα 2.

InkedIMG 20211109 105435 LI

InkedIMG 20211109 105916 LIInked1636829215826 LIIMG 20211111 112333 IMG 20211115 124738