ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2021-2022

Αγαπητοί Γονείς

Παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 οι εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22, με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας.

 

Η Προϊσταμένη

Ζακελίνη Φουντουκίδου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγείο, για τη σχολική χρονιά 2020-2021 

θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Εγγραφές μετά τις 20 Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .

 » Διαβάστε όλο το άρθρο