Το ταξίδι του Λίνου…

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης μας

σχολείο <<Άκρως οικογενειακό>>

η κούκλα της τάξης ο Λίνος ο κροκοδειλίνος

θα επισκεφτεί τα σπίτια των παιδιών για να μας συστήσει τις οικογένειες τους.

20230127 122837

Πρώτη στάση το σπίτι της κυρίας Ελένης

20230127 122849 20230127 122856

και έπεται συνέχεια…