ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΑ 2021 CODE WEEK: CRACK THE CODE

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού ή αλλιώς «code week» είναι μια πρωτοβουλία βάσης με στόχο να κάνει τον ψηφιακό γραμματισμό προοσιτό σε όλους.

Το μηδέν (0) αναπαριστά τα κενά τετράγωνα και το ένα (1) αναπαριστά τα μαύρα τετράγωνα.

Μπορείς να ανακαλύψεις την κρυμμένη εικόνα;

Βρες την εικόνα που βρίσκεται στη ζωγραφιά σου

Σε κάθε αριθμό αντιστοιχεί και ένα χρώμα. Τα παιδιά χρωματίζουν τα κουτάκια του πλέγματος ανάλογα με το χρώμα και τη θέση που δίνεται από το κώδικα.

Προσέχουν τη θέση των χρωμάτων σε σχέση με τον αριθμό και ανακαλύπτουν την εικόνα που εμφανίζεται με το χεράκι.

Για πρώτη φορά δυσκολευτήκαμε αρκετά , αλλά με λίγη προσπάθεια τα καταφέραμε, γιατί

Όλοι μαζί, είμαστε ομάδα δυνατή