Εγγραφές 2020-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας, οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής.

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι  εγγραφές στο Νηπιαγωγείο

 » περισσότερα