Η Ιλιάδα μέσα από τα δικά μας μάτια.

Τα ομηρικά έπη η Οδύσσεια και η Ιλιάδα είναι τα παλαιότερα διασωθέντα κείμενα (σε γραπτή μορφή) της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.Είναι έργα μεγάλης λογοτεχνικής δύναμης, αισθητικής ωριμότητας και ουμανιστικής έκφρασης, στοιχεία που άσκησαν τεράστια και διαχρονική επιρροή τόσο στον πνευματικό κόσμο όσο και στους απλούς ανθρώπους.
Η Ιλιάδα αφηγείται τα γεγονότα του Τρωικού πολέμου που

 » περισσότερα