Αρχαία Ελληνικά Α΄ λυκείου (6) – Θουκυδίδης, 3.82-83

 

Άγαλμα του Θουκυδίδη έξω από το κοινοβούλιο της Βιέννης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82

 

Βασικές ιδέες και συνοπτικός σχολιασμός

 

§§ 1-2 Ακρότητες του πρώτου εμφύλιου σπαραγμού στην Ελλάδα

Οι βασικές ιδέες του ιστορικού στις παραγράφους αυτές:

  • οι παρατάξεις που δραστηριοποιούνται στις πόλεις, συνάπτουν συμμαχίες όχι από ευχαρίστηση, αλλά από καθαρό συμφέρον, με σκοπό να ανατρέψουν ή να διατηρήσουν το πολίτευμα της αρεσκείας τους.
  • ο πόλεμος πιέζει τους ανθρώπους και τους οδηγεί σε βιαιότητες και ωμότητες.
  • τα φαινόμενα αυτά θα επαναλαμβάνονται σε ανάλογες καταστάσεις, όσο η ανθρώπινη φύση παραμένει η ίδια.

 

§§ 4-7 Μεταστροφή της ανθρώπινης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του πολέμου

Συμπεράσματα:

  • τα προτερήματα σε καιρό πολέμου θεωρούνται ελαττώματα.
  • κριτήριο αλληλεγγύης των ανθρώπων θεωρείται όχι ο συγγενικός δεσμός ή οι όρκοι στους θεούς αλλά η πλεονεξία και η συνενοχή.
  • οι κομματικές παρατάξεις στοχεύουν όχι στην κοινή ωφέλεια, αλλά στην ικανοποίηση της πλεονεξίας των μελών τους.
  • οι όρκοι τηρούνται όσο συμφέρει τους ανθρώπους.
  • η απάτη και η δολιότητα θεωρούνται ανώτερες από τη ανδρεία και την τιμιότητα.
  • ο κακός θεωρείται έξυπνος, ενώ ο καλός κουτός.

 

§ 8 Τα αίτια του εμφυλίου πολέμου

Ο εμφύλιος πόλεμος, κατά τον ιστορικό, έχει τη ρίζα του στην φιλαρχία (τον πόθο για την εξουσία), η οποία οφείλεται στην πλεονεξία, δηλαδή την αγάπη για το χρήμα, και την φιλοδοξία, τον πόθο για εξουσία και δόξα. Αυτά οδηγούσαν τις παρατάξεις να συγκρούονται με σκληρότητα και με διάθεση εξόντωσης των αντιπάλων τους, οι οποίοι όμως ήταν οι ίδιοι οι συμπολίτες τους.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83

 

Τα αποτελέσματα των εμφυλίων πολέμων

§ 1 Έκλειψη του ήθους και της αρετής.

§ 2 Κανένα εχέγγυο εμπιστοσύνης μεταξύ των αντιμαχομένων πλευρών.

§ 3 Συχνή η αναρρίχηση των ανίκανων στην εξουσία.

§ 4 Πολιτική ανωριμότητα και αντίποινα.