Μαθηματικά και παιχνίδι

Τα μαθηματικά στο δημοτικό, και ειδικότερα στις πρώτες τάξεις, αποτελούν το θεμέλιο λίθο τηWP_20170320_004ς λογικής και της μετέπειτα μαθηματικής σκέψης του ανθρώπου. Οι μαθητές έρχονται με προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες στο δημοτικό, αλλά και με  ένα ακατάπαυστο ενδιαφέρον

 » Διαβάστε περισσότερα