Η UNICEF παρουσιάζει στη σελίδα της το καινοτόμο πρόγραμμα μας

Εμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί μέσα από το  Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών»

που υλοποιήσαμε αυτή τη χρονιά καταφέραμε να ευαισθητοποιήσουμε  να βοηθήσουμε και να χαρίσουμε χαμόγελα!

IMGP0594

Ευχαριστούμε

 » περισσότερα