Η ΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ

Η Γη είναι ένας πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος. Ωστόσο με τη λέξη «Γη» εννοούμε επίσης και το έδαφος, κυρίως την ξηρά. Ακόμη εννοούμε μια χώρα, την πατρίδα, ολόκληρο τον Κόσμο.

Παρακολουθήσαμε το παρακάτω βίντεο  για να  γνωρίσουμε τον πλανήτη γη.