Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. υπ. αριθμ. Φ7/ΦΜ/73996/Δ1/15-06-2020 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ   για εγγραφή στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Οι μαθητές/τριες της Β΄, Γ΄, Δ΄Ε΄& ΣΤ΄ τάξης , μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα σχ. έτους 2020-2021 κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ»  και  προσκομίζοντας ταυτόχρονα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά αναλόγως την περίπτωση.

Η Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα  πρέπει να υποβληθούν στο e-mail του σχολείου (mail@6dim-amarous.att.sch.gr) ή στη διευθύντρια του σχολείου κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης έως τη Δευτέρα 22-6- 2020.

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται: Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες: