Με την υπ. αριθμ. 12η Πράξη/ 24-9-2021  του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου με θέμα: «Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σχολικού έτους 2021-2022» αποφασίστηκαν τα παρακάτω σχέδια δράσης για κάθε τάξη/τμήμα:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 

 

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΑΞΗ Α΄

Υποθεματική: Οικολογία-Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά

Τίτλος προγράμματος: «Dirty stories: Σκέφτομαι πριν πετάξω»

Χρονική περίοδος: 10 Οκτωβρίου-30 Νοεμβρίου

  ΤΑΞΗ Β΄

Υποθεματική: Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία

Τίτλος προγράμματος: «Πυρκαγιές στα δάση»

Χρονική περίοδος:  10 Οκτωβρίου-30 Νοεμβρίου

  ΤΑΞΗ Γ1΄& Γ2΄

Υποθεματική: Τοπική πολιτιστική κληρονομιά

Τίτλος προγράμματος: «Το παιδί , η πόλη και τα μνημεία»

Χρονική περίοδος:  10 Οκτωβρίου-30 Νοεμβρίου

  ΤΑΞΗ Δ΄

Υποθεματική: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά»

Τίτλος προγράμματος: «Το νερό με μέτρο!»

Χρονική περίοδος:  10 Οκτωβρίου-30 Νοεμβρίου

  ΤΑΞΗ Ε΄

Υποθεματική: Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία

Τίτλος προγράμματος: «Γίνομαι ο ήρωας του εαυτού μου_ Γνωρίζω και αντιμετωπίζω»

Χρονική περίοδος:  10 Οκτωβρίου-30 Νοεμβρίου

  ΤΑΞΗ ΣΤ1΄

Υποθεματική: Οικολογία-παγκόσμια και φυσική κληρονομιά

Τίτλος προγράμματος: «Για το δάσος μαθαίνω δρω και δημιουργώ»

Χρονική περίοδος:  10 Οκτωβρίου-30 Νοεμβρίου

  ΤΑΞΗ ΣΤ2΄

Υποθεματική: Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά

Τίτλος προγράμματος: «Για το δάσος μαθαίνω, δρω και δημιουργώ»

Χρονική περίοδος:  10 Οκτωβρίου-30 Νοεμβρίου

 

 

ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ –

ΕΥ ΖΗΝ

 

ΤΑΞΗ Α΄

Υποθεματική: Υγεία: Οδική ασφάλεια

Τίτλος προγράμματος: «Οδική ασφάλεια»

Χρονική περίοδος:  Δεκέμβριος-9 Φεβρουαρίου

ΤΑΞΗ Β΄

Υποθεματική: Ψυχική και συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη

Τίτλος Προγράμματος: «Επικοινωνώ και αποδέχομαι»

Χρονική περίοδος: Δεκέμβριος-9 Φεβρουαρίου

  ΤΑΞΗ Γ1΄& Γ2΄

Υποθεματική: Γνωρίζω το σώμα μου-Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Τίτλος Προγράμματος: «Ο Κανόνας των εσωρούχων»

Χρονική περίοδος: Δεκέμβριος-9 Φεβρουαρίου

ΤΑΞΗ Δ΄

Υποθεματική:Υγεία: Διατροφή-Αυτομέριμνα

Τίτλος Προγράμματος: «Οι θησαυροί της μεσογειακής διατροφής»

Χρονική περίοδος: Δεκέμβριος-9 Φεβρουαρίου

ΤΑΞΗ E΄

Υποθεματική: Ψυχική και συναισθηματική υγεία- Πρόληψη

Τίτλος Προγράμματος: «Εγώ και οι άλλοι, εμείς μαζί!»

Χρονική περίοδος: Δεκέμβριος-9 Φεβρουαρίου

ΤΑΞΗ ΣΤ1΄

Υποθεματική: Γνωρίζω το σώμα μου -Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Τίτλος Προγράμματος: «Μαθαίνοντας για τη σεξουαλική υγεία-Γνωρίζοντας επαγγελματίες Υγείας»

Χρονική περίοδος: Δεκέμβριος-9 Φεβρουαρίου

ΤΑΞΗ ΣΤ2΄

Υποθεματική: Γνωρίζω το σώμα μου-Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Τίτλος Προγράμματος: Σεξουαλική Αγωγή

Χρονική περίοδος: Δεκέμβριος-9 Φεβρουαρίου

 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

 

ΤΑΞΗ Α΄

Υποθεματική: Ανθρώπινα δικαιώματα

Τίτλος προγράμματος: Τα δικαιώματα των παιδιών

Χρονική περίοδος:  10 Φεβρουαρίου -31 Μαρτίου

  ΤΑΞΗ Β΄

Υποθεματική: Εθελοντισμός-Διαμεσολάβηση

Τίτλος προγράμματος: «Εμάς μας νοιάζει»

Χρονική περίοδος:  10 Φεβρουαρίου -31 Μαρτίου

 

 

 

 

ΤΑΞΗ Γ1΄ & Γ2΄

Υποθεματική: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

Τίτλος προγράμματος: «Σταματώ τις διακρίσεις-Αποδέχομαι «τον Άλλο»

Χρονική περίοδος:  10 Φεβρουαρίου -31 Μαρτίου

  ΤΑΞΗ Δ΄

Υποθεματική: Ανθρώπινα δικαιώματα

Τίτλος προγράμματος: Η ελευθερία της έκφρασης

Χρονική περίοδος:  10 Φεβρουαρίου -31 Μαρτίου

  ΤΑΞΗ Ε΄

Υποθεματική: Εθελοντισμός-Διαμεσολάβηση

Τίτλος προγράμματος: «Δράση-Αντίδραση»

Χρονική περίοδος:  10 Φεβρουαρίου -31 Μαρτίου

  ΤΑΞΗ ΣΤ1΄

Υποθεματική: Συμπερίληψη:  Αλληλοσεβασμός – διαφορετικότητα

Τίτλος προγράμματος: Το σχολείο της συμπερίληψης, η αναπηρία ως αφορμή

Χρονική περίοδος:  10 Φεβρουαρίου -31 Μαρτίου

  ΤΑΞΗ ΣΤ2΄

Υποθεματική: Συμπερίληψη:  Αλληλοσεβασμός – διαφορετικότητα

Τίτλος προγράμματος: «Το σχολείο της συμπερίληψης, η αναπηρία ως αφορμή»

Χρονική περίοδος:  10 Φεβρουαρίου -31 Μαρτίου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΤΑΞΗ Α΄

Υποθεματική: STEM- Εκπαιδευτική Ρομποτική

Τίτλος προγράμματος: «Τα δικαιώματα των παιδιών»

Χρονική περίοδος:  Απρίλιος-Μάιος

  ΤΑΞΗ Β΄

Υποθεματική: Γνωριμία με επαγγέλματα

Τίτλος προγράμματος: «Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω»

Χρονική περίοδος:  Απρίλιος-Μάιος

  ΤΑΞΗ Γ1΄& Γ2΄

Υποθεματική: Γνωριμία με επαγγέλματα

Τίτλος προγράμματος: Τα επαγγέλματα και τα προϊόντα του τόπου μας.

Χρονική περίοδος:  Απρίλιος-Μάιος

  ΤΑΞΗ Δ΄

Υποθεματική: STEM- Εκπαιδευτική Ρομποτική

Τίτλος προγράμματος: «Ανακαλύπτοντας τη Ρομποτική»

Χρονική περίοδος:  Απρίλιος-Μάιος

  ΤΑΞΗ Ε΄

Υποθεματική: STEM- Εκπαιδευτική Ρομποτική

Τίτλος προγράμματος: «Παίζω eco_λογικά!»

Χρονική περίοδος:  Απρίλιος-Μάιος

ΤΑΞΗ ΣΤ1΄

Υποθεματική: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας

Τίτλος προγράμματος:  «Πόσο δίκαιη είναι η σοκολάτα σου;»

Χρονική περίοδος:  Απρίλιος-Μάιος

  ΤΑΞΗ ΣΤ2΄

Υποθεματική: Γνωριμία με επαγγέλματα

Τίτλος προγράμματος: «Οι ΤΠΕ αλλάζουν τον επαγγελματικό μας προσανατολισμό ή όχι;

Χρονική περίοδος:  Απρίλιος-Μάιος