Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Εδώ μπορείτε να βλέπετε δραστηριότητες που προτείνουν οι εκπαιδευτικοί, πηγαίνοντας στην τάξη/τμήμα  που φοιτά ο/η μαθητής/τρια.