26-3-2020

Αγαπητά μας παιδιά,

Ευχόμαστε να είστε καλά εσείς και οι οικογένειές σας,

Σας παραθέτουμε κάποιες ασκήσεις, για να έχετε να ασχολείστε τις ώρες που βρίσκεστε στο σπίτι.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Να συμπληρώσετε τις επαναληπτικές ασκήσεις στις σελίδες 86-87 στο ΒΜ (βιβλίο μαθητή) και τις αντίστοιχες στο ΤΕ (τεράδιο εργασιών).

Στη συνέχεια να λύσετε και τις ασκήσεις στο έγγραφο word.

Oι μαθητές του Δ1 να παραλείψουν τις ασκήσεις που αφορούν στη ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ (κεφάλαιο 34 αφού δεν έχει διδαχθεί).

 

Οι δασκάλες του Δ1 και Δ2