Άρθρα με καρτέλα "α΄επικοινωνία γονέων"

Πρώτη επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών/τριών του Ε2 τμήματος

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι για το Ε2΄ τμήμα θα έχετε την α΄ επικοινωνία  με τη δασκάλα  της τάξης κ. Μαρία Αποστολοπούλου,  την Πέμπτη 8-10-2020   στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου,  σε δύο  διαφορετικές, ισοπληθείς ομάδες:

 1. Η α΄ομάδα από  19.00-19.30  (αερισμός αίθουσας 15΄)
 2. Η β΄ομάδα από 19.45-20.15

Τα ονόματα των συμμετεχόντων στις ομάδες θα σας γνωστοποιηθούν μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσοι αδυνατείτε να προσέλθετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη δασκάλα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Παρακαλείσθε να προσέλθει ένα άτομο από κάθε οικογένεια, φορώντας μάσκα και τηρώντας  αποστάσεις.

Ετικέτες:

Πρώτη επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών/τριών του Ε1 τμήματος

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι για το Ε1΄ τμήμα θα έχετε την α΄ επικοινωνία  με τη δασκάλα  της τάξης κ. Αθηνά Κατσαμάκα,  την Πέμπτη 8-10-2020   στην αίθουσα διδασκαλίας του τμήματος (2ος όροφος),  σε δύο  διαφορετικές, ισοπληθείς ομάδες:

 1. Η α΄ομάδα από  19.00-19.30  (αερισμός αίθουσας 15΄)
 2. Η β΄ομάδα από 19.45-20.15

Τα ονόματα των συμμετεχόντων στις ομάδες θα σας γνωστοποιηθούν μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσοι αδυνατείτε να προσέλθετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη δασκάλα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Παρακαλείσθε να προσέλθει ένα άτομο από κάθε οικογένεια, φορώντας μάσκα και τηρώντας  αποστάσεις.

Ετικέτες:

Πρώτη επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών/τριών του Β1 τμήματος

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι για το Β1 ΄ τμήμα θα έχετε την α΄ επικοινωνία  με τη δασκάλα  της τάξης κ. Ιωάννα Νταβάκου,  την Τετάρτη 7-10-2020   στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου,  σε δύο  διαφορετικές, ισοπληθείς ομάδες:

 1. Η α΄ομάδα από  17.00-17.30  (αερισμός αίθουσας 15΄)
 2. Η β΄ομάδα από 17.45-18.15

Τα ονόματα των συμμετεχόντων στις ομάδες θα σας γνωστοποιηθούν μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσοι αδυνατείτε να προσέλθετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη δασκάλα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Παρακαλείσθε να προσέλθει ένα άτομο από κάθε οικογένεια, φορώντας μάσκα και τηρώντας  αποστάσεις.

Ετικέτες:

Πρώτη επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών/τριών της ΣΤ΄τάξης

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι για την ΣΤ΄ τάξη θα έχετε την α΄ επικοινωνία  με τη δασκάλα  της τάξης κ. Αλεξάνδρα Αγλαμίση,  τη Δευτέρα 5-10-2020   στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου,  σε τρεις  διαφορετικές, ισοπληθείς ομάδες:

 1. Η α΄ομάδα από  17.00-17.30  (αερισμός αίθουσας 15΄)
 2. Η β΄ομάδα από 17.45-18.15 (αερισμός αίθουσας 15΄)
 3. Η γ΄ομάδα από 18.30-19.00

Τα ονόματα των συμμετεχόντων στις ομάδες θα σας γνωστοποιηθούν μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσοι αδυνατείτε να προσέλθετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη δασκάλα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Παρακαλείσθε να προσέλθει ένα άτομο από κάθε οικογένεια, φορώντας μάσκα και τηρώντας  αποστάσεις.

Ετικέτες:

Πρώτη επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών/τριών της Δ΄τάξης

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι για την Δ΄ τάξη θα έχετε την α΄ επικοινωνία  με τη δασκάλα  της τάξης κ. Σοφία Μπινιάρη,  την Πέμπτη 1-10-2020   στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου,  σε τρεις  διαφορετικές, ισοπληθείς ομάδες:

 1. Η α΄ομάδα από  17.00-17.30  (αερισμός αίθουσας 15΄)
 2. Η β΄ομάδα από 17.45-18.15 (αερισμός αίθουσας 15΄)
 3. Η γ΄ομάδα από 18.30-19.00

Τα ονόματα των συμμετεχόντων στις ομάδες θα σας γνωστοποιηθούν μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσοι αδυνατείτε να προσέλθετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη δασκάλα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Παρακαλείσθε να προσέλθει ένα άτομο από κάθε οικογένεια, φορώντας μάσκα και τηρώντας  αποστάσεις.

Ετικέτες:

Πρώτη επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών/τριών της Α΄τάξης

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι για την Α΄ τάξη θα έχετε την α΄ επικοινωνία  με τη δασκάλα  της τάξης κ. Γεωργία Καμάρα και τη διευθύντρια κ. Μαρία Βαστάκη,  την Τετάρτη 30-09-2020   στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου,  σε δύο διαφορετικές, ισοπληθείς ομάδες:

 1. Η α΄ομάδα από  17.45-18.30  (αερισμός αίθουσας 15΄)
 2. Η β΄ομάδα από 18.45-19.30

Τα ονόματα των συμμετεχόντων στις ομάδες θα σας γνωστοποιηθούν μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσοι αδυνατείτε να προσέλθετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη δασκάλα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Παρακαλείσθε να προσέλθει ένα άτομο από κάθε οικογένεια, φορώντας μάσκα και τηρώντας  αποστάσεις.

Ετικέτες:

Τροποποίηση της ώρας και του τρόπου συνάντησης με τους γονείς των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης έως τις 30-09-2020 για την προστασία από τη διασπορά του COVID  19, η προγραμματισμένη α΄επικοινωνία  της κ. Β. Δήμου  με τους γονείς των μαθητών/τριών της Γ΄τάξης , θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων σε τρεις διαφορετικές, ισοπληθείς ομάδες:

 1. Η α΄ομάδα από 16.30-17.00 (αερισμός αίθουσας 15΄)
 2. Η β΄ομάδα από 17.15-17.45 (αερισμός αίθουσας 15΄)
 3. Η γ΄ομάδα από 18.00-18.30

Τα ονόματα των  συμμετεχόντων στις ομάδες θα σας γνωστοποιηθούν μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσοι αδυνατείτε να προσέλθετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη δασκάλα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Παρακαλείσθε να προσέλθει ένα άτομο από κάθε οικογένεια, φορώντας μάσκα και τηρώντας  αποστάσεις.

Ετικέτες:

Πρώτη επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών/τριών Β2 & Γ΄

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι για το τμήμα Β2 θα έχετε την α΄ επικοινωνία διαδικτυακά με τον δάσκαλο του τμήματος κ. Ι. Πράπα,  τη Δευτέρα 21-09-2020 και ώρα 20.00. Για τη σύνδεσή σας στην πλατφόρμα επικοινωνίας θα ενημερωθείτε από τον κ. Ι. Πράπα.

Για την Γ΄ τάξη η α΄επικοινωνία με τη δασκάλα κ. Δήμου Βασιλική, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25-09-2020 και ώρα 17.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Παρακαλείσθε να προσέλθει ένα άτομο από κάθε οικογένεια, φορώντας μάσκα και τηρώντας  αποστάσεις.

Ετικέτες:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση