26-3-2020

Αγαπητά μας παιδιά,

Ευχόμαστε να είστε καλά εσείς και οι οικογένειές σας,

Σας παραθέτουμε κάποιες ασκήσεις, για να έχετε να ασχολείστε τις ώρες που βρίσκεστε στο σπίτι.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Να συμπληρώσετε τις επαναληπτικές ασκήσεις στις σελίδες 86-87 στο ΒΜ (βιβλίο μαθητή) και τις αντίστοιχες στο ΤΕ (τεράδιο εργασιών).

Στη συνέχεια να λύσετε και τις ασκήσεις στο έγγραφο word.

 

Οι δασκάλες του Δ1 και Δ2