26-3-2020

Αγαπητά μας παιδιά,

Ευχόμαστε να είστε καλά εσείς και οι οικογένειές σας,

Σας παραθέτουμε κάποιες ασκήσεις, για να έχετε να ασχολείστε τις ώρες που βρίσκεστε στο σπίτι.

 

ΓΛΩΣΣΑ: Να συμπληρώσετε τις επαναληπτικές ασκήσεις στις σελίδες 19-20 (το εργαστήρι της γλώσσας) στο ΒΜ (βιβλίο μαθητή)

Κατόπιν να εξασκηθείτε και στις αντίστοιχες ασκήσεις στο επισυναπτόμενο έγγραφο word.

Προαιρετικά μπορείτε επίσης να διαβάσετε ( απλή ανάγνωση) τα κείμενα της 12ης ενότητας  στις σελίδες 27-32 στο ΒΜ στο Γ’ τεύχος.

 

Οι δασκάλες του Δ1 και Δ2