18-12-2-19:

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η α΄απευθείας συνομιλία με τη δασκάλα και τους μαθητές του συνεργαζόμενου σχολείου της Ρόδου. Οι μαθητές/τριές μας χάρηκαν με την επικοινωνία αυτή και τις χριστουγεννιάτικες κάρτες που έλαβαν από τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Ρόδου και της Τσεχίας.

 

 

4-12-2019:

Οι μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης με τη βοήθεια της καθηγήτριας των Αγγλικών κ. Ζαμπούλη Κωνσταντίνας ετοίμασαν χριστουγεννιάτικες κάρτες και τις έστειλαν στα συνεργαζόμενα σχολεία της Ρόδου και της Τσεχίας στο πλαίσιο του συνεργατικού προγράμματος eTwinning “Flowers grow on STEM”.

 

                      

 

 

 

Αγαπητοί γονείς,

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας στο σχολείο μας η ΣΤ΄ τάξη θα συμμετάσχει στη δράση eTwinning, με το συνεργατικό πρόγραμμα “Flowers grow on STEM”. Η δράση αυτή στοχεύει να φέρει τα σχολεία της Ευρώπης κοντά για να επικοινωνούν και να συνεργάζονται, ώστε οι μαθητές να αποκομίζουν γλωσσικά, τεχνολογικά και πολιτιστικά οφέλη. Τα σχολεία “εταίροι” είναι: το 2ο Δ. Σχ. Πόλεως Ρόδου, το Δημοτικό Σχολείο Aloise Jiraska και το Δημοτικό Σχολείο Materska Tatce στην Τσεχία.

 

Η συνεργασία επιτυγχάνεται με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Γι’ αυτό τον λόγο οι μαθητές θα χρειαστεί να συμμετέχουν διαδικτυακά στην πλατφόρμα του eTwinning, η οποία είναι ασφαλής και προστατευμένη, αφού τη χρησιμοποιούν μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες κι ελέγχεται από τους εκπαιδευτικούς. Κάθε παιδί χρησιμοποιεί ένα όνομα (username) κι ένα κωδικό (password), ώστε να μπορεί να εισέρχεται στο Τwinspace και να αναρτά εργασίες του. Είναι, ωστόσο, απαραίτητη η έγγραφη συναίνεσή σας για την είσοδό των μαθητών στην πλατφόρμα.

Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας!

Με εκτίμηση

Η εκπαιδευτικός                                                          Η Διευθύντρια

 

Ζαμπούλη Κωνσταντίνα, MEd                       Βαστάκη Μαρία, MEd,  Υποψήφια PhD