Πατήστε εδώ, για να διαβάσετε την  Συνοπτική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχ. έτος 2021-2022.

Πατήστε εδώ, για να διαβάσετε την  Συνοπτική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχ. έτος 2021-2022 από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕΚΕΣ Αττικής.