Πατήστε εδώ, για να διαβάσετε την “Πρώτη Συνοπτική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχ. έτος 2020-2021”.