Αρχείο για "Φεβρουάριος, 2022"

Ευχαριστίες

.jpgΗ διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου ευχαριστεί τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ως προς την προσφορά ενός καταστροφέα εγγράφων για την κάλυψη αναγκών του σχολείου.

Ετικέτες:

Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄ Δημοτικού σχ. έτους 2022-2023

2022 23Χωροταξικά όρια

Αίτηση εγγραφής στην Α’  τάξη

Εγκύκλιος εγγραφής μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη για το σχολ. έτος 2022-2023

Ποιους μαθητές αφορά; 

Στην Α’  τάξη του Δημοτικού εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

Πότε γίνονται οι εγγραφές;    

Από Τρίτη 1 έως και Παρασκευή 18  Μαρτίου 2022

Ποιος κάνει την εγγραφή; 

Την εγγραφή του μαθητή κάνει ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας αυτού. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων την εγγραφή κάνει αυτός που έχει την επιμέλεια με υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση – Θα την κατεβάσετε από το ιστολόγιο ή θα την προμηθευτείτε από το σχολείο.
 2. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου – Θα την προμηθευτείτε από το Νηπιαγωγείο.
 3. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 4. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας– Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας όπως: συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου ή  αντίγραφο εκκαθαριστικού της εφορίας ή λογαριασμός ΔΕΗ.
 5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Θα το κατεβάσετε από το ιστολόγιο ή θα το προμηθευτείτε από το σχολείο. Μπορεί να προσκομιστεί έως και την έναρξη των μαθημάτων, τον Σεπτέμβριο 2022.
 6. Για τους αλλοδαπούς μαθητές, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους μαθητές με ελληνική ιθαγένεια ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης. Το σχολείο αντλεί τα απαιτούμενα στοιχεία αυτόματα από Πληροφοριακό Σύστημα διασυνδεδεμένο με το Εθνικό Δημοτολόγιο

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ. Μ.).

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Η ισχύς του είναι τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο. Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στο σχολείο κατά τη διαδικασία της εγγραφής ή το αργότερο έως την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβριο. Στις περιπτώσεις που, μετά την κατάθεση του Α.Δ.Υ.Μ., επέρχεται μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να καταθέσουν άμεσα νέο, επικαιροποιημένο έντυπο στη σχολική μονάδα φοίτησης.

Κατανομή μαθητών στα όμορα σχολεία

Αν ο αριθμός των προς εγγραφή μαθητών υπερβαίνει τους 25 σε ένα τμήμα, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποβάλλει αίτημα στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία περισσότερων τμημάτων. Ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για το αίτημα αυτό, υπό την προϋπόθεση πως ο ελάχιστος αριθμός μαθητών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δεκαπέντε ανά τμήμα. Αν το αίτημα απορριφθεί, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των μαθητών που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων σχολείων. Οι πλεονάζοντες μαθητές κατανέμονται, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όμορα σχολεία με κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους. Αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο, εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει το σχολείο αποχώρησης και τα σχολεία υποδοχής των μαθητών. Ο Διευθυντής του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι την 10η Απριλίου 2022.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Καθημερινά: 12.45-14.00

Συνημμένα αρχεία:

Παρακαλείστε κατά την επίσκεψη στο σχολείο να τηρείτε τα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.

 

 

Ετικέτες:

Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός “Καγκουρό”

in kangaroo 1 gym syrou 2022 600x400Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι ο διεθνής, μαθηματικός διαγωνισμός “Καγκουρό” θα διεξαχθεί στις 9 Απριλίου 2022 και ώρα 09.00 στα  Εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία»,  διεύθυνση:  Κανάρη 9 και Συγγρού, Μαρούσι, πλησίον λεωφόρου Κηφισίας. Πληροφορίες και Εγγραφές: elp.gr/kangaroo. 

Οι εγγραφές για τη συμμετοχή και η μετακίνηση των παιδιών γίνεται από τους γονείς.

 

Χρήσιμες Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Τι είναι ο Διαγωνισμός “Καγκουρό”;

 • Ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός διαγωνισμός στον κόσμο: 6,5 εκατομμύρια μαθητές, σε περισσότερες από 70 χώρες!
 • Απευθύνεται σε μαθητές από Β’ Δημοτικού έως Γ’ Λυκείου με θέματα προσαρμοσμένα στην ηλικία και το γνωστικό τους επίπεδο.
 • Περιλαμβάνει θέματα σε μορφή γρίφων και έξυπνων μαθηματικών παιχνιδιών που δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις.

Οφέλη για τους Μαθητές

 • Διευρύνουν τη σκέψη τους, ανακαλύπτουν κρυμμένα ταλέντα και αντιμετωπίζουν τα μαθηματικά ως παιχνίδι.
 • Εξασκούνται σε δεξιότητες όπως εποπτεία χώρου, λογική, γεωμετρία, μέτρηση και πράξεις και επίλυση προβλημάτων.
 • Αποκτούν εμπειρία να ανταποκρίνονται σε διεθνείς εξετάσεις υψηλού επιπέδου με αισιοδοξία και ευχάριστη διάθεση.
 • Αισθάνονται ηθική ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους ενώ έχουν την ευκαιρία να διακριθούν.
 • Λαμβάνουν δώρα με εκπαιδευτικό περιεχόμενο (όλοι, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους).

 

 

Ετικέτες:

Κοπή βασιλόπιτας από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

Χθες, 9-02-2022, τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, πρόσφεραν σε κάθε τάξη/τμήμα, καθώς και στους εκπαιδευτικούς μία βασιλόπιτα (σε ατομικά κομμάτια, λόγω covid) και ένα βιβλίο για τον/την τυχερό/ή του κάθε τμήματος. Η τυχερή εκπαιδευτικός ήταν η κ. Χριστίνα Βασιλοπούλου, καθηγήτρια Αγγλικών. Ευχαριστούμε πολύ τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για αυτή τους την πρωτοβουλία και ευχόμαστε σε όλους “Υγεία και Τύχη!”

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου 2021-22

.jpgΟ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και επίτευξη των στόχων του Σχολείου. Ο Κανονισμός θεμελιώνεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο, στις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και στην επαγγελματική εμπειρία των συντακτών του, ενώ είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου.

Εγκρίθηκε από την υπεύθυνη συντονίστρια του 2ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής και τον Διευθυντή Π.Ε. Β΄Αθήνας ο “Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου για το σχολικό έτος 2021-22”.

Μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτόν, πατώντας τη σχετική εικόνα στη δεξιά στήλη του ιστολογίου.

 

Ετικέτες:

6 Φεβρουαρίου: Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου – Safer Internet Day (SID)

.pngΗ Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται κάθε χρόνο από το δίκτυο Insafe/INHOPE με την υποστήριξη της Κομισιόν, με σκοπό να προωθήσει την ασφαλή και θετική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερα ανάμεσα σε παιδιά και νέους ανθρώπους. Τη δεύτερη μέρα της δεύτερης εβδομάδας του δεύτερου μήνα κάθε χρόνο, κατά τον εορτασμό της ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, χιλιάδες άνθρωποι ενώνονται για να αφυπνίσουν σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και δράσεις παγκοσμίως.

Το τοπίο της ασφάλειας του διαδικτύου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια από την ανάγκη για ένα «ασφαλέστερο» διαδίκτυο σε ένα «καλύτερο» διαδίκτυο. Είτε είμαστε παιδιά και νέοι άνθρωποι, γονείς, εκπαιδευτικοί ή κοινωνικοί λειτουργοί, είτε μέλη της βιομηχανίας, ιθύνοντες ή πολιτικοί, όλοι μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή και να ενωθούμε για ένα καλύτερο διαδίκτυο.

“Στην απεραντοσύνη του Internet μπορεί να μην το βλέπεις. Όμως το κακό είναι κάπου εκεί και σε βλέπει”.

Προστάτεψε τον εαυτό σου κι αυτούς που αγαπάς με τη σωστή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου. Άκου τις συστάσεις των γονέων και των δασκάλων σου.

Διάβασε εδώ για τη σωστή χρήση του διαδικτύου.

Για οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά μέσω Διαδικτύου, επικοινώνησε με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ετικέτες:

Ενημέρωση γονέων

Η προγραμματισμένη, μηνιαία ενημέρωση γονέων για τον μήνα Φεβρουάριο μετατίθεται την επόμενη εβδομάδα, λόγω της κακοκαιρίας, ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την πρόοδο των μαθητών/τριών.

Ετικέτες:

Επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αμαρουσίου για την τηλεκπαίδευση προς τους γονείς

epistoliΑγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Προωθούμε την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αμαρουσίου για την τηλεκπαίδευση προς τους γονείς . Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ.

Ετικέτες:

Ευχαριστίες

29 1 22Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αμαρουσίου, για τον καθαρισμό του σχολείου από τα χιόνια, λόγω της κακοκαιρίας, το Σάββατο 29-01-2022, καθώς και την προσφορά  είκοσι (20)  self tests για τις καθαρίστριες του σχολείου.

Ετικέτες:

Παραλαβή self test από τα φαρμακεία

.jpgΑγαπητοί γονείς/κηδεμόνες και εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί,

Σας γνωστοποιούμε ότι οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου, πέντε (5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 11 Φεβρουαρίου έως και 25 Φεβρουαρίου 2022. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση