Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ7/51340/Δ1/10-5-2021 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2020-2021»,  σας ενημερώνουμε για τον Προγραμματισμό λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος για το σχολικό  έτος 2021-22.

Προσοχή: Υποβολή αιτήσεων έως τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Συγκεκριμένα:

  1. Ωράριο λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος:

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί καθημερινά από τη λήξη των μαθημάτων (13.15) έως τις 16.00 με δυνατή ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης και στις 15.00. Στο πρόγραμμα κάθε ημέρας αντιστοιχούν 2 ώρες μαθήματος καθώς και ώρα φαγητού- χαλάρωσης.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα λειτουργίας τμήματος Πρωινής Ζώνης (7.00 – 8.00) για υποδοχή (7:00- 7:15) και ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (7:15- 8:00), στο οποίο έχουν δικαίωμα συμμετοχής μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

  1. Προϋποθέσεις εγγραφής:

Για το σχολικό έτος 2021-22 θα γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις για φοίτηση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

  1. Περίοδος εγγραφών

Η εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται κατά την τρέχουσα περίοδο (από 11-17 Μαΐου), ενώ ο μαθητής μπορεί να διακόψει τη φοίτηση οποιαδήποτε στιγμή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τους γονείς του ή λόγω μη προσέλευσης (συμπλήρωση 15 συνεχόμενων απουσιών). Αιτήματα εγγραφής μαθητών στο Ολοήμερο που θα υποβληθούν κατά την αρχή της ερχόμενης σχολικής χρονιάς (από Σεπτέμβρη και μετά) θα γίνουν δεκτά μόνο εάν υπάρξει έγκριση από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και μόνο για λόγους που κρίνονται ως ιδιαίτερα σοβαροί.

Επισήμανση: Η εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι ετήσια. Συνεπώς απαιτείται υποβολή νέας αίτησης για τους μαθητές που ήδη φοιτούν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

  1. Συγκρότηση τμημάτων

Αν ο αριθμός των διαθέσιμων ωρών των εκπαιδευτικών δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών όλων των τμημάτων του Ολοημέρου Προγράμματος, θα συγκροτηθεί τμήμα λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα τη φοίτηση των μαθητών των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. Η αποδοχή των υπόλοιπων μαθητών θα γίνει, όταν εξασφαλιστούν όλες οι απαιτούμενες ώρες.

Για τη λειτουργία τμήματος στο Ολοήμερο Πρόγραμμα απαιτείται η εγγραφή 10 τουλάχιστον μαθητών. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης είναι 7 μαθητές.

  1. Υποβολή αιτήσεων

Όσοι επιθυμείτε να παρακολουθήσει το παιδί σας το Ολοήμερο Πρόγραμμα συμπληρώστε και υποβάλετε σχετική αίτηση έως τις 17-5-2021, ώστε να συγκροτηθούν τα τμήματα με ασφάλεια και να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός για τη στελέχωσή τους με εκπαιδευτικούς των απαιτούμενων ειδικοτήτων.

Στους μαθητές που ήδη φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δόθηκαν αιτήσεις. Οι υπόλοιποι μπορούν να ζητήσουν αιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων ή να «κατεβάσουν» το έντυπο από την ιστοσελίδα του σχολείου.

 

Η διευθύντρια του σχολείου

Μαρία Βαστάκη