Ωρολόγιο Πρόγραμμα σύμφωνα με το ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ 109, τ. Α, 1-8-2017) για την Οργάνωση και Λειτουργία των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της χώρας
 Ώρα Διάρκεια Δραστηριότητα
07.00-07.15 Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης
07.15-08.00 45΄ Προαιρετική Πρωινή Ζώνη
 08.00-08.15 15΄  Υποδοχή μαθητών
 08.15-09.40 85΄  1η διδακτική περίοδος (1η διδακτική ώρα 45΄ & 2η διδακτική ώρα 40΄)
 09.40-10.00 20΄  Διάλειμμα
 10.00-11.30 90΄  2η διδακτική περίοδος (3η & 4η διδακτική ώρα)
 11.30-11.45 15΄  Διάλειμμα
 Διάλειμμα 40΄  5η διδακτική ώρα
 12.25-12.35 10΄  Διάλειμμα
 12.35-13.15 40΄  6η διδακτική ώρα/Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος
 13.15-13.20  Μετάβαση μαθητών Ολοημέρου στην αίθουσα σίτισης
13.20-14.00 40΄ 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος-Σίτιση μαθητών-Χαλάρωση
14.00-14.15 15΄ Διάλειμμα
14.15-15.00 45΄ 2η ώρα- Μελέτη, Προετοιμασία
15.00-15.15 15΄ Διάλειμμα
15.15-16.00 45΄ 3η ώρα- Επιλεγόμενο διδακτικό αντικείμενο (Αθλητισμός,  Εικαστικά, ΤΠΕ,  Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων κλπ)

Η κατανομή των διδακτικών αντικειμένων σε ώρες την εβδομάδα είναι η ακόλουθη:

Α Β Γ Δ Ε ΣΤ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 2 1 1
ΓΛΩΣΣΑ 9 9 8 8 7 7
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 5 4 4 4 4
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 2 2 2
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ. 3 3 2 2
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 1 1
ΦΥΣΙΚΑ 3 3
ΚΠΑ 1 1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
3 3 2 2 1 1
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 2 1 1 1 1
ΜΟΥΣΙΚΗ 1 1 1 1 1 1
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 1 1 1
ΦΥΣ.  ΑΓΩΓΗ 2 2 3 3 2 2
ΑΓΓΛΙΚΑ 2 2 3 3 3 3
2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 2
ΤΠΕ 1 1 1 1 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 30 30 30 30 30 30