Η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη χαρακτηρίζει όλη τη σχολική κοινότητα του 6ου Δ. Σχ. Αμαρουσίου, η οποία εκδηλώνεται έμπρακτα κάθε φορά με  την προσφορά μας.