26-3-2020

Καλημέρα σε όλους! Είστε καλά;Προσέχετε την υγεία σας;

Σας στέλνω κάποιες εργασίες και προσπαθήστε να τις κάνετε.
Στο κ.7 του βιβλίου μαθητή στα Μαθηματικά,μελετήστε παρακαλώ τη σ. 22.
Επίσης σας στέλνω τα παρακάτω φύλλα εργασίας.
Η δασκάλα σας
Γεωργία Καμάρα