Αρχείο για "Φεβρουάριος, 2024"

Βοηθήσαμε ένα παιδί να εκπληρώσει την ευχή του….

ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι μαθητές/τριες του σχολείου μας που συμμετείχαν στη δράση του “Make A Wish 2023-2024” βοήθησαν να  εκπληρωθεί η παρακάτω ευχή ενός παιδιού:
“Εύχομαι να αποκτήσω έναν όμορφο χώρο για να υποδέχομαι τα αγαπημένα μου πρόσωπα”
Μ., 17 ετών
*Οι γονείς δεν επιθυμούν τη δημοσιοποίηση της ασθένειας

“Η μεγάλη οικογένεια των Αστερούληδων σάς εκφράζει την απεριόριστη ευγνωμοσύνη της.”

Υβέτ-Λουίζα Κοσμετάτου
Πρόεδρος

Ετικέτες:

Εγγραφές Α΄ τάξης για το σχολικό έτος 2024-2025

back to school eventadmissions are open Made with PosterMyWall

Χωροταξικά όρια

Αίτηση εγγραφής στην Α’  τάξη

Εγκύκλιος εγγραφής μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη για το σχολ. έτος 2024-2025

Ποιους μαθητές αφορά; 

Στην Α’  τάξη του Δημοτικού εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως 31-12-2018.

Πότε γίνονται οι εγγραφές;    

Από Παρασκευή 1 έως και Τετάρτη 20  Μαρτίου 2024.

Ποιος κάνει την εγγραφή; 

Την εγγραφή του μαθητή κάνει ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας αυτού. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων την εγγραφή κάνει αυτός που έχει την επιμέλεια με υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα.

ΩΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

Καθημερινά  μετά από συνεννόηση: 08.30-10.30.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση – Θα την κατεβάσετε από το ιστολόγιο ή θα την προμηθευτείτε από το σχολείο.
  2. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου – Θα την προμηθευτείτε από το νηπιαγωγείο. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Nηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (14 Ιουνίου 2024) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας.
  3. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  4. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας– Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας όπως: συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της εφορίας ή λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, ΕΥΔΑΠ.
  5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Θα το κατεβάσετε από το ιστολόγιο ή θα το προμηθευτείτε από το σχολείο. Μπορεί να προσκομιστεί έως και την έναρξη των μαθημάτων, τον Σεπτέμβριο 2024, αλλά καλό θα ήταν να προσκομιστεί πριν τη λήξη του διδακτικού έτους στις 14-06-2024.
  6. Για τους αλλοδαπούς μαθητές, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109), όπως η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει (παρ. 1δ του άρθρου 204 του Ν.4610/2019 (Α΄70).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους μαθητές με ελληνική ιθαγένεια ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης. Το σχολείο αντλεί τα απαιτούμενα στοιχεία αυτόματα από Πληροφοριακό Σύστημα διασυνδεδεμένο με το Εθνικό Δημοτολόγιο.

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ. Μ.): Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Η ισχύς του είναι τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο. Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στο σχολείο κατά τη διαδικασία της εγγραφής ή το αργότερο έως την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβριο. Στις περιπτώσεις που, μετά την κατάθεση του Α.Δ.Υ.Μ., επέρχεται μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να καταθέσουν άμεσα νέο, επικαιροποιημένο έντυπο στη σχολική μονάδα φοίτησης.

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

Κατανομή μαθητών στα όμορα σχολεία:

Αν ο αριθμός των προς εγγραφή μαθητών υπερβαίνει τους 25 σε ένα τμήμα, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποβάλλει αίτημα στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία περισσότερων τμημάτων. Ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για το αίτημα αυτό, υπό την προϋπόθεση πως ο ελάχιστος αριθμός μαθητών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δεκαπέντε ανά τμήμα. Αν το αίτημα απορριφθεί, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των μαθητών που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων σχολείων. Οι πλεονάζοντες μαθητές κατανέμονται, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όμορα σχολεία με κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους. Αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο, εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει το σχολείο αποχώρησης και τα σχολεία υποδοχής των μαθητών. Ο Διευθυντής του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι την 10η Απριλίου 2024.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΪΝΗΣ ΖΩΝΗΣ:
α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα:
Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α (Β’ 3838).
Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος (15:00) εφόσον έχει κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.

 β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):
Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών είναι επτά (7) μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και δέκα (10) μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω (παρ. 16 της περ. ζ΄ του άρθρου 11 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109)).

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:
Σύμφωνα με τις παρ.9 ,10 και 11, του άρθρου 7, του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109) οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί/ές μαθητές/τριες εγγράφονται στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς/κηδεμόνες το ζητήσουν με σχετική δήλωση.
Οι αλλοδαποί/ές μαθητές/τριες εγγράφονται στην Α’ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο. Στις υπόλοιπες τάξεις εγγράφονται καταθέτοντας τον Τίτλο ή το Αποδεικτικό Μετεγγραφής ή τη Βεβαίωση Φοίτησης. Σε περίπτωση κατά την οποία η εγγραφή του/της αλλοδαπού/πής μαθητή/μαθήτριας λαμβάνει χώρα με ελλιπή δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109) το σχολείο συνεργάζεται με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας για τη συμπλήρωση αυτών. Ειδικότερα, το σχολείο:
α) ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες σχετικά με τις ελλείψεις στα έγγραφα και παρατείνει την προθεσμία προσκόμισής τους σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του τριμήνου,
β) υποδεικνύει τους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται από σχετικές εγκυκλίους, στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών και υποστηρίζει κατά το δυνατόν τη σχετική διαδικασία,
γ) ενημερώνει πάραυτα για το σύνολο των σχετικών εκκρεμοτήτων τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α είναι αρμόδιος/α για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και αρχές της πολιτείας.
Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 120323/Γ2/27-9-2010 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών/τριών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3, του Π.Δ 182/1984 (Α’ 60), όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
Η εγγραφή των μαθητών/τριών που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Συνημμένα αρχεία:

Ετικέτες:

Παραλαβή εξοπλισμού

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε, ότι σήμερα 27-02-2024, εγκαταστάθηκαν δύο διαδραστικοί πίνακες  (ένας στη ΣΤ και ένας στην Ε2 τάξη), όπως προβλέπεται στη σχετική Εγκύκλιο, στο πλαίσιο του έργου «SUB.3 Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης – Δράση 16676» (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700002), κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149224 με ανάδοχο την ένωση των εταιρειών  COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ – BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ και υπεργολάβο για όλες τις υπηρεσίες τον ΕΠΑΦΟ.

Η διευθύντρια  και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου φροντίζουν πάντα για τον εκσυγχρονισμό του σχολείου σε εξοπλισμό, ώστε να παρέχουν τις καλύτερες εκπαιδευτικές και διδακτικές προσεγγίσεις.

.

Ετικέτες:

Διάκριση μαθητή μας στο TAE KWON DO

ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2024Β

Με μεγάλη χαρά και περηφάνια στεκόμαστε δίπλα στον μαθητή μας Φίλιππο Καμπάρδη του Ε1, ο οποίος έλαβε το χρυσό μετάλλιο στους Πανελλήνιους Αγώνες του TAE KWON DO. Συγχαρητήρια Φίλιππέ μας!

Ετικέτες:

Ενημέρωση για το μάθημα της κολύμβησης

0175 colorful swimmer 1200x800 1Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 25-03-2024 (27-03-2024 για εμάς) θα ξεκινήσει το μάθημα της κολύμβησης για τη Γ΄ τάξη και θα διαρκέσει έως 12-06-2024 (10-06-2024 για εμάς) (σύνολο 2Χ5=10 μαθήματα). Το σχολείο μας είναι προγραμματισμένο για το κολυμβητήριο του Αμαρουσίου κάθε Δευτέρα το γ΄ δίωρο. (11.45-13.00). Οι μετακινήσεις προς και από το κολυμβητήριο θα γίνονται με πούλμαν μισθωμένα από την Περιφέρεια Αττικής. Έχουμε δώσει στα παιδιά Υπεύθυνη Δήλωση, που θα πρέπει να τη συμπληρώσετε όσοι θέλετε να συμμετάσχει το παιδί σας στο συγκεκριμένο μάθημα και να την επιστρέψετε έως την Παρασκευή 23-02-2024. Τα παιδιά θα συνοδεύονται από τον ΕΦΑ κ. Μιχάλη Πασχάλη και την εκπαιδευτικό του τμήματος κ. Μαμούγκα Ελένη.

Επίσης, έχουμε δώσει στα παιδιά έντυπο με σχετικές οδηγίες. Μπορείτε να δείτε και στο ιστολόγιο.

Με εκτίμηση

Η Διευθύντρια
Μαρία Σ. Βαστάκη

Ετικέτες:

9 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Τη γλώσσα μού έδωσαν ελληνική ... ” Οδ. Ελύτης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου, ημέρα θανάτου του εθνικού μας ποιητή, Διονυσίου Σολωμού (9/2/1857), οι μαθητές/τριες της Δ’ τάξης με τη δασκάλα τους κ. Νταβάκου Ιωάννα, μίλησαν και συζήτησαν για την αξία της ελληνικής γλώσσας. Παρακολούθησαν σχετικό βίντεο, διάβασαν απόψεις σπουδαίων ανθρώπων που εξυμνούν την ελληνική μας γλώσσα. Τη γλώσσα της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας, την αρχαιότερη ζωντανή γλώσσα στον κόσμο! Τέλος  έφτιαξαν αφίσες, ζωγράφισαν, έγραψαν την αγαπημένη τους ελληνική λέξη και ό,τι άλλο τους εντυπωσίασε από αυτά που είδαν και άκουσαν.

Αισθάνθηκαν πραγματικά περήφανοι που μιλούν την ελληνική γλώσσα!

Ετικέτες:

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

safer internet 2024Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου Safe Internet Day  (SID) διοργανώνεται από το κοινό δίκτυο Insafe/INHOPE των Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου στην Ευρώπη, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε Φεβρουάριο για την προώθηση της ασφαλούς και θετικής χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας, ειδικά μεταξύ των παιδιών και των νέων. Συνήθως γιορτάζεται τη δεύτερη ημέρα της δεύτερης εβδομάδας του δεύτερου μήνα κάθε χρόνο. Κατά την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, εκατομμύρια άνθρωποι ενώνονται για να εμπνεύσουν θετικές αλλαγές στο διαδίκτυο, να ευαισθητοποιήσουν σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο και να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο. Η εκπαιδευτικός της Πληροφορικής του σχολείου πραγματοποιεί σχετικές δράσεις με τα παιδιά.

Πατήστε εδώ, για να βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες, από την εκπαιδευτικό της Πληροφορικής κ. Α. Μαθιουδάκη.

Ετικέτες:

Οι μαθητές/τριες του Ε2 μάς γέμισαν ΑΓΑΠΗ

Με αφορμή τη χθεσινή  ημέρα οι μαθητές/τριες του Ε2 με την εκπαιδευτικό του τμήματος κ. Φιλατζικιώτη Σοφία μίλησαν για την αγάπη. Διάβασαν το βιβλίο “Η παράξενη αγάπη του αλόγου και της λεύκας”  του Χρήστου Μπουλώτη και συζήτησαν για τις πολλές μορφές αγάπης στη ζωή μας (μητρική, πατρική, αδελφική, φιλική, συγγενική, αγάπη προς τον συνάνθρωπο, τα ζώα , τα φυτά κ.ά.). Εξέφρασαν τι σημαίνει για τον καθένα από εμάς η λέξη “αγάπη” και πώς την εκφράζουμε στην καθημερινότητά μας.

Το συννεφάκι της Αγάπης “έβρεξε” πολλούς και διαφορετικούς τρόπους εκδήλωσής της και όλοι μαζί έφτιαξαν ένα στίχο, για να την εξυμνήσουν.

Ετικέτες:

Νέα από τον διαγωνισμό “Κάν΄ το ν΄ ακουστεί 2024”

logo kanto n akoystei 2024 tr 539x303 1Σήμερα, 13-02-2024 γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου! Με την ευκαιρία αυτή, σας μεταφέρουμε την εικόνα της συμμετοχής του σχολείου μας στον σχολικό διαγωνισμό του European School  Radio “Κάν΄ το ν΄ ακουστεί 2024”.

Αγαπητές/οί εκπαιδευτικοί,

Με αυτό το μήνυμα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό “Κάν’ το ν’ ακουστεί 2024”, να σας συγχαρούμε για τη δημιουργική διαδικασία στην οποία εμπλέξατε ενεργά τις μαθήτριες και τους μαθητές σας και να σας ενημερώσουμε ότι η στιγμή που όλες/οι περιμένετε με αγωνία, η αξιολόγηση από κριτές και συνδιαγωνιζόμενα σχολεία, ξεκινάει! Το Σύστημα Αξιολόγησης θα είναι ανοιχτό από τις 13 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 08.00, και θα κλείσει στις 29 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 23.59! Οι συμμετοχές που υποβλήθηκαν συνολικά είναι 527! Αναλυτικότερα: Τα ραδιοφωνικά μηνύματα είναι 299 Ειδικά: 9 Νηπιαγωγεία και Α, Β Δημοτικού: 52 Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού: 102 Γυμνάσια: 77 Λύκεια: 59.  Τα τραγούδια είναι 228.  Ειδικά: 7 Νηπιαγωγεία και Α, Β Δημοτικού: 32 Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού: 109 Γυμνάσια: 46 Λύκεια: 34.  Ακολουθήστε τις Οδηγίες Αξιολόγησης και συμβουλευτείτε το αντίστοιχο υποστηρικτικό υλικό που θα βρείτε στη σελίδα https://contest.europeanschoolradio.eu/evaluation24/ Καλή ακρόαση και Χαρούμενη Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου!

Η Οργανωτική Επιτροπή

Dear teachers, With this message we would like to thank you for your participation in the “Make it heard 2024” Contest, to congratulate you for the creative process in which you actively involved your students and to inform you that the moment you are looking forward to take part in, the evaluation by jury and the competing schools, is about to begin! The Evaluation System will be open from February 13, 2024, at 08.00, and will close on February 29, 2024, at 23.59! The total number of entries submitted is 527! In more detail: Radio messages are 299 Special School: 9 Kindergarten & 1st, 2nd Grade of Primary School: 52 3rd, 4th, 5th, 6th Grade of Primary School: 102 Junior High school: 77 Senior High school: 59 The songs are 228 Special School: 7 Kindergarten & 1st, 2nd Grade of Primary School: 32 3rd, 4th, 5th, 6th Grade of Primary School: 109 Junior High school: 46 Senior High school: 34 Follow the Guidelines for Evaluation and you can utilize the Supporting Material that you can find in https://contest.europeanschoolradio.eu/en/evaluation24/ Have a nice listening experience and enjoy World Radio Day!

The Organizing Committee

Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού

Περίοδος Υποβολής Συμμετοχών

18/12/2023 – 07/02/2024

Στην  περίοδο υποβολής συμμετοχών, τα σχολεία και οι χρήστες της πλατφόρμας, μπορούν να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό

18/12/2023 – 07/02/2024

Περίοδος Αξιολόγησης Συμμετοχών (Κριτές και Σχολεία)

13/02/2024 – 29/02/2024

Οι συμμετοχές ανά κατηγορία αξιολογούνται ανώνυμα από τους κριτές και τα συμμετέχοντα σχολεία

13/02/2024 – 29/02/2024

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

04/03/2024

Γίνεται η ανακοίνωση των νικητών χωρίς την τελική κατάταξη καθώς και κατάταξης του 25% των συμμετοχών με την υψηλότερη βαθμολογία ανά κατηγορία

04/03/2024

Περίοδος Αξιολόγησης Ακροατών

01/03/2024 – 12/04/2024

Στην  περίοδο αξιολόγησης των ακροατών, γίνεται η διαδικτυακή ψηφοφορία των υποβληθέντων συμμετοχών από τους ακροατές

01/03/2024 – 12/04/2024

 

Ετικέτες:

Συμμετοχή του σχολείου στον διαγωνισμό της ΑΦΗΣ  για την «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον χωρίς απόβλητα»,

Το σχολείο μας συμμετέχει στον 3o διαγωνισμό της ΑΦΗΣ  για την «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον χωρίς απόβλητα», συγκεντρώνοντας και ανακυκλώνοντας μπαταρίες. Οι μαθητές/τριες γίνονται “Μεγάλοι -μικροί  κυνηγοί”. Διαβάστε τα παρακάτω και υποστηρίξτε το σχολείο σε αυτή του τη δράση.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ “ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ”;

Οι Μεγάλοι-μικροί κυνηγοί είναι μια δράση ευαισθητοποίησης των μαθητών απέναντι στην Κυκλική Οικονομία και ειδικότερα στην ανακύκλωση μπαταριών.

Στόχο έχει τη συστηματική επιμόρφωση των παιδιών με διαδραστικό τρόπο, ώστε να τα καθοδηγήσει στην ευσυνείδητη συλλογή χρησιμοποιημένων μπαταριών στους κάδους ΑΦΗΣ.

Στη δράση αυτή μπορεί να συμμετέχει όλη η οικογένεια, συγκεντρώνοντας σε ειδικό σημείο στο σπίτι όλες τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, προτού αυτές καταλήξουν στον Κάδο ΑΦΗΣ του σχολείου.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ;

Είναι απλό!

Τα σχολεία κατηγοριοποιούνται σε 5 ομάδες:
Σχολεία με 1 – 50 παιδιά (στόχος 50 κιλά)
Σχολεία με 51 – 100 παιδιά (στόχος 100 κιλά)
Σχολεία με 101 – 200 παιδιά (στόχος 200 κιλά)
Σχολεία με 201 – 300 παιδιά (στόχος 300 κιλά)
Σχολεία με 301 + παιδιά (στόχος 400 κιλά)

Με κάθε επιπλέον επίτευξη του στόχου, το σχολείο μπαίνει μια ακόμη φορά στην κλήρωση, αυξάνοντας τις πιθανότητές του να κερδίσει 2ο δώρο!

Έπαθλα Απόδοσης

Σε κάθε κατηγορία, το σχολείο που θα παραδώσει τα περισσότερα κιλά (ανεξαρτήτως διαγωνισμού) θα κερδίσει: rubber floor (έως 80 τ.μ.).

Κάθε σχολείο που αγγίζει τον στόχο της κατηγορίας του θα κερδίσει αναμνηστικό έπαθλο για όλα τα παιδιά ΚΑΙ θα μπει αυτομάτως στην κλήρωση για επιπλέον δώρα!

Έπαθλα Κλήρωσης

5 τυχερά σχολεία
Σύστημα προβολής για μια σχολική αίθουσα
5 τυχερά σχολεία
Διαδραστική οθόνη για μια σχολική αίθουσα
5 τυχερά σχολεία
3 μπάλες (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου)

Ετικέτες:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση