ΕΩΔΠΠατήστε εδώ, για να δείτε το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα  των Α΄. Β΄, Γ΄, Δ΄ και εδώ  των Ε΄ και ΣΤ΄τάξεων του σχολείου.