Την Τρίτη, 28-4-2020,  παραλάβαμε ένα καινούριο φωτοτυπικό μηχάνημα για την κάλυψη αναγκών του σχολείου. Ήταν ένα αίτημα της διεύθυνσης του σχολείου, το οποίο υλοποίησε η Πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής ΠΕ Δ. Αμαρουσίου, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για τη μέριμνα που δείχνει στα σχολεία.

Ετικέτες: