Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε, ότι σήμερα 27-02-2024, εγκαταστάθηκαν δύο διαδραστικοί πίνακες  (ένας στη ΣΤ και ένας στην Ε2 τάξη), όπως προβλέπεται στη σχετική Εγκύκλιο, στο πλαίσιο του έργου «SUB.3 Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης – Δράση 16676» (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700002), κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149224 με ανάδοχο την ένωση των εταιρειών  COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ – BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ και υπεργολάβο για όλες τις υπηρεσίες τον ΕΠΑΦΟ.

Η διευθύντρια  και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου φροντίζουν πάντα για τον εκσυγχρονισμό του σχολείου σε εξοπλισμό, ώστε να παρέχουν τις καλύτερες εκπαιδευτικές και διδακτικές προσεγγίσεις.

.