ζωγραφιές ειρήνης!

Μιλώντας με τα παιδιά για την Ειρήνη, είδαμε πίνακες ζωγραφικής. Μιλήσαμε ,μοιραία, λοιπόν για τον Picasso! Είδαμε πίνακές του, τους συζητήσαμε, εκφράσαμε τα συναισθήματά μας και φυσικά ζωγραφίσαμε!!!