Ωράριο λειτουργίας

Στο σχολείο μας λειτουργούν τα εξής τμήματα:

  1. Πρόωρη υποδοχή: 07:45-08:00 (για τους μαθητές και τις μαθήτριες που είναι γραμμένοι/ες και στο απογευματινό τμήμα)
  2. Δύο πρωινά υποχρεωτικά τμήματα: 08:15-13:00 (στο ένα τμήμα λειτουργεί και παράλληλη στήριξη) και
  3. Δύο απογευματινά τμήματα: 13:00-16:00

Συνεπώς το ωράριο λειτουργία μας συνολικά είναι 07:45-16:00