Ώρες ενημέρωσης γονέων

Ενημέρωση γονέων ορίζεται η πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα , μετά από συνεννόηση με τις νηπιαγωγούς  και την προϊσταμένη .

Οι ημέρες και ώρες που θα καθοριστούν θα ανακοινώνονται  εγκαίρως στους γονείς , για να μην υπάρξει συνωστισμός.  Συνήθως δίνεται ένα δίωρο μέσα στο οποίο όποιος γονιός θέλει και μπορεί να έρχεται και να συζητάει ό,τι τον απασχολεί.

Βεβαίως θα υπάρξουν και οι ολομελείς συναντήσεις , μία κάθε τρίμηνο, για την οποία μέρα και ώρα θα ενημερώνονται σχετικά μέσω viber αλλά και προφορικά.

Επίσης υπάρχει και η καθημερινή επαφή συνάντηση, κατά την προσέλευση ή και την αποχώρηση των παιδιών, σε περίπτωση που υπάρξει κάποιον επείγων  θέμα.