ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥNEOSYLEKTOI KATATAXI 660x330πενθυμίζουμε τους άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2004 σχετικά με την υποχρέωσή τους για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίου Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου2022 έως τις 31 Μαρτίου 2022 επισημαίνοντας ότι οι εν λόγω μαθητές πρέπει να διαθέτουν πέραν των υπολοίπων δικαιολογητικών, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης Τaxisnet .

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2024(ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003)

ΕΝΤΥΠΟ-ΟΔΗΓΙΩΝ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣΛήψη αρχείου