Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα – Ώρες ενημέρωσης γονέων

Αγαπητοί γονείς  και κηδεμόνες,

σας πληροφορούμε ότι η ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών σας, με φυσική παρουσία σας στο σχολείο, θα γίνεται τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται παρακάτω ως ΩΓ

ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΕΣ ΓΟΝΕΩΝ 1

 

Το εβδομαδιαιο πρόγραμμα, όπως διαμορφωθηκε με κάποιες αλλαγές του Ιανουαρίου 2024, είναι το παρακάτω:
προγραμμα 2024