Παρουσίαση Ερευνητικών Εργσιών

Τον Ιανουάριο KAI τον Μάϊο πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των 2 Ερευνητικών Εργσιών του Α’ και Β’ Τετραμήνου αντίστοιχα,

για τη σχολική χρονιά 2011 – 2012, της  Α’ Τάξης Λυκείου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά, καθώς και συνοδευτικό υλικό,

θα βρείτε στη σελίδα Ερευνητικές Εργασίες