Επίσκεψη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο σχολείο μας.

 

Στα πλάισια των εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας που πραγματοποιούπανεπιστημίου Κρήτηςνται στο δημοτικό σχολείο Φρε, την Παρασκευή 9 Δεκέμβριου θα επισκεφτούν το σχολείο μας, μία ομάδα φοιτητών από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το μάθημα ( διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσω project, εκπαίδευση STEM κτλ ) στο Δημοτικό σχολείο Φρε. Μετά θα ακολουθήσει εποικοδομητική συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου πάνω σε θέματα που αφορούν τις δράσεις και τις ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε  ένα ολιγοθέσιο σχολείο, αλλά και τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο σχολείο καθημερινά στην πράξη.

Αφήστε μια απάντηση