Πατήστε εδώ, για να δείτε το υλικό για τη Γ΄ τάξη.