Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Τροποποίηση – συμπλήρωση, μετά και από την υπ. αριθ. πρωτ. 5-209/ΓΔ4/05-05-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

(Η αλλαγή αναφέρεται στον υποχρεωτικό έλεγχο δύο (2) φορές την εβδομάδα)

Ενόψει της επανέναρξης των μαθημάτων με την ολοκλήρωση των διακοπών του Πάσχα, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  1. Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων: Το πρόγραμμα της δια ζώσης διδασκαλίας είναι το ίδιο που ίσχυε και πριν την αναστολή των μαθημάτων. Το πρόγραμμα κάθε τάξης/τμήματος βρίσκεται στη σχετική σελίδα του σχολικού ιστολογίου. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η λειτουργία του σχολείου θα είναι όπως ακριβώς και πριν τη διακοπή των μαθημάτων (πρωινή ζώνη, ολοήμερο πρόγραμμα, διάλειμμα σε οριοθετημένους χώρους, αποχώρηση μαθητών ξεκινώντας από την Α΄ τάξη, υποχρεωτική χρήση μάσκας κ.λπ.).
  2. Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) για COVID-19: Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27707/05-05-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1825, τ. Β) προβλέπεται ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) για COVID-19 για τους μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό των σχολείων. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου των μαθητών γίνεται από τους γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, του παιδιού και την αστυνομική ταυτότητα των ίδιων (γονέων/κηδεμόνων) στο φαρμακείο.

Οδηγίες για την υλοποίηση του ελέγχου μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη σελίδα: https://self-testing.gov.gr/#mathites

Και εδώ ένα σχετικό βίντεο: https://video.link/w/QHWrc

2.1. Δήλωση αποτελέσματος ελέγχου: Η δήλωση του αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχουν γίνεται στη σελίδα https://dilosi.services.gov.gr/templates/COVID19-SCHOOL-CARD/create/  από όπου και εκτυπώνεται η σχολική κάρτα για COVID-19 την οποία πρέπει να έχουν μαζί τους οι μαθητές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη προσερχόμενοι στο σχολείο. Εναλλακτικά, η κάρτα μπορεί να εκτυπωθεί και να συμπληρωθεί χειρόγραφα στο ακόλουθο έγγραφο: https://self-testing.gov.gr/covid19-school-card-print.pdf

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19, μπορούν να συμπληρωθούν χειρόγραφα τα ζητούμενα στοιχεία (σύμφωνα με παραπάνω έγγραφο) και να υπογραφούν από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

2.2. Είσοδος στο σχολείο – επίδειξη της σχολικής κάρτας: Για τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα είναι απαραίτητη η προσκόμιση της σχολικής κάρτας για COVID-19 με αρνητική δήλωση αποτελέσματος. Η δήλωση θα επιδεικνύεται από τους μαθητές ή τους γονείς/κηδεμόνες  στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς κατά την είσοδό τους στον χώρο της αυλής από την κεντρική πόρτα.  Στην περίπτωση που μαθητής δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στο σχολείο, τότε δεν γίνεται δεκτός, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα, ενώ θα καλείται ο γονέας του να τον παραλάβει.

Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, κατά την είσοδο των μαθητών στην αίθουσα για την 1η ώρα του μαθήματος, θα γίνεται επιβεβαίωση της ύπαρξης της σχολικής κάρτας COVID-19 από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό, κατά τη λήψη των παρουσιών των μαθητών.  Αν οι μαθητές απουσιάζουν τη Δευτέρα ή την Πέμπτη για οποιοδήποτε λόγο, την ημέρα που θα επανέλθουν πρέπει να φέρουν μαζί τους και να επιδείξουν τη σχολική κάρτα COVID-19 με αρνητική δήλωση αποτελέσματος.

Οι μαθητές φέρουν μαζί τους (στην τσάντα τους) τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέχρι και τη διενέργεια του επόμενου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τη Διευθύντρια του σχολείου.

Σημείωση: Αν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι θετικό, τότε εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.

 

Σχετικά έγγραφα:

Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο

Εφαρμοστική εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

Υπόδειγμα σχολικής κάρτας COVID-19

Η διευθύντρια του σχολείου

Μαρία Βαστάκη