Άρθρα με καρτέλα "Επαναλειτουργία του σχολείου"

Τροποποίηση-συμπλήρωση της ενημέρωσης για τη δια ζώσης επανέναρξη των μαθημάτων

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Τροποποίηση – συμπλήρωση, μετά και από την υπ. αριθ. πρωτ. 5-209/ΓΔ4/05-05-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

(Η αλλαγή αναφέρεται στον υποχρεωτικό έλεγχο δύο (2) φορές την εβδομάδα)

Ενόψει της επανέναρξης των μαθημάτων με την ολοκλήρωση των διακοπών του Πάσχα, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων: Το πρόγραμμα της δια ζώσης διδασκαλίας είναι το ίδιο που ίσχυε και πριν την αναστολή των μαθημάτων. Το πρόγραμμα κάθε τάξης/τμήματος βρίσκεται στη σχετική σελίδα του σχολικού ιστολογίου. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η λειτουργία του σχολείου θα είναι όπως ακριβώς και πριν τη διακοπή των μαθημάτων (πρωινή ζώνη, ολοήμερο πρόγραμμα, διάλειμμα σε οριοθετημένους χώρους, αποχώρηση μαθητών ξεκινώντας από την Α΄ τάξη, υποχρεωτική χρήση μάσκας κ.λπ.).
 2. Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) για COVID-19: Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27707/05-05-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1825, τ. Β) προβλέπεται ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) για COVID-19 για τους μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό των σχολείων. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου των μαθητών γίνεται από τους γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, του παιδιού και την αστυνομική ταυτότητα των ίδιων (γονέων/κηδεμόνων) στο φαρμακείο.

Οδηγίες για την υλοποίηση του ελέγχου μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη σελίδα: https://self-testing.gov.gr/#mathites

Και εδώ ένα σχετικό βίντεο: https://video.link/w/QHWrc

2.1. Δήλωση αποτελέσματος ελέγχου: Η δήλωση του αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχουν γίνεται στη σελίδα https://dilosi.services.gov.gr/templates/COVID19-SCHOOL-CARD/create/  από όπου και εκτυπώνεται η σχολική κάρτα για COVID-19 την οποία πρέπει να έχουν μαζί τους οι μαθητές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη προσερχόμενοι στο σχολείο. Εναλλακτικά, η κάρτα μπορεί να εκτυπωθεί και να συμπληρωθεί χειρόγραφα στο ακόλουθο έγγραφο: https://self-testing.gov.gr/covid19-school-card-print.pdf

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19, μπορούν να συμπληρωθούν χειρόγραφα τα ζητούμενα στοιχεία (σύμφωνα με παραπάνω έγγραφο) και να υπογραφούν από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

2.2. Είσοδος στο σχολείο – επίδειξη της σχολικής κάρτας: Για τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα είναι απαραίτητη η προσκόμιση της σχολικής κάρτας για COVID-19 με αρνητική δήλωση αποτελέσματος. Η δήλωση θα επιδεικνύεται από τους μαθητές ή τους γονείς/κηδεμόνες  στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς κατά την είσοδό τους στον χώρο της αυλής από την κεντρική πόρτα.  Στην περίπτωση που μαθητής δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στο σχολείο, τότε δεν γίνεται δεκτός, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα, ενώ θα καλείται ο γονέας του να τον παραλάβει.

Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, κατά την είσοδο των μαθητών στην αίθουσα για την 1η ώρα του μαθήματος, θα γίνεται επιβεβαίωση της ύπαρξης της σχολικής κάρτας COVID-19 από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό, κατά τη λήψη των παρουσιών των μαθητών.  Αν οι μαθητές απουσιάζουν τη Δευτέρα ή την Πέμπτη για οποιοδήποτε λόγο, την ημέρα που θα επανέλθουν πρέπει να φέρουν μαζί τους και να επιδείξουν τη σχολική κάρτα COVID-19 με αρνητική δήλωση αποτελέσματος.

Οι μαθητές φέρουν μαζί τους (στην τσάντα τους) τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέχρι και τη διενέργεια του επόμενου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τη Διευθύντρια του σχολείου.

Σημείωση: Αν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι θετικό, τότε εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.

 

Σχετικά έγγραφα:

Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο

Εφαρμοστική εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

Υπόδειγμα σχολικής κάρτας COVID-19

Η διευθύντρια του σχολείου

Μαρία Βαστάκη

 

Ετικέτες:

Ενημέρωση για την επανέναρξη των δια ζώσης μαθημάτων

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη!

Ενόψει της επανέναρξης των μαθημάτων με την ολοκλήρωση των διακοπών του Πάσχα, τη Δευτέρα 10-5-2021, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων: Το πρόγραμμα της δια ζώσης διδασκαλίας είναι το ίδιο που ίσχυε και πριν την αναστολή των μαθημάτων. Το πρόγραμμα κάθε τάξης/τμήματος βρίσκεται στη σχετική σελίδα του σχολικού ιστολογίου. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η λειτουργία του σχολείου θα είναι όπως ακριβώς και πριν τη διακοπή των μαθημάτων (πρωινή ζώνη, ολοήμερο πρόγραμμα, διάλειμμα σε οριοθετημένους χώρους, αποχώρηση μαθητών ξεκινώντας από την Α΄ τάξη, υποχρεωτική χρήση μάσκας κ.λπ.).
 2. Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) για COVID-19: Σύμφωνα με την υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27707/05-05-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1825, τ. Β΄) προβλέπεται ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) για COVID-19 για τους μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό των σχολείων. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται κάθε σχολική εβδομάδα, τουλάχιστον μία φορά, πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο (δηλαδή από το πρωί της Κυριακής 08.00 έως το πρωί της Δευτέρας). Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου των μαθητών γίνεται από τους γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, του παιδιού και την αστυνομική ταυτότητα των ίδιων (γονέων/κηδεμόνων) στο φαρμακείο.

Σημείωση: Η πρόβλεψη για υλοποίηση του ελέγχου «τουλάχιστον άπαξ» την εβδομάδα, δεν αποκλείει την υποχρεωτική υλοποίησή του και για δεύτερη φορά, αν υπάρξει σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Αν προκύψει κάτι τέτοιο, θα ενημερωθείτε έγκαιρα από το σχολείο.

Οδηγίες για την υλοποίηση του ελέγχου μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη σελίδα: https://self-testing.gov.gr/#mathites

Και εδώ ένα σχετικό βίντεο: https://video.link/w/QHWrc

2.1. Δήλωση αποτελέσματος ελέγχου: Η δήλωση του αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχουν γίνεται στη σελίδα https://dilosi.services.gov.gr/templates/COVID19-SCHOOL-CARD/create/  από όπου και εκτυπώνεται η σχολική κάρτα για COVID-19 την οποία πρέπει να έχουν μαζί τους οι μαθητές κάθε Δευτέρα προσερχόμενοι στο σχολείο. Εναλλακτικά, η κάρτα μπορεί να εκτυπωθεί και να συμπληρωθεί χειρόγραφα στο ακόλουθο έγγραφο: https://self-testing.gov.gr/covid19-school-card-print.pdf

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19, μπορούν να συμπληρωθούν χειρόγραφα τα ζητούμενα στοιχεία (σύμφωνα με παραπάνω έγγραφο) και να υπογραφούν από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

2.2. Είσοδος στο σχολείο – επίδειξη της σχολικής κάρτας: Για τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα είναι απαραίτητη η προσκόμιση της σχολικής κάρτας για COVID-19 με αρνητική δήλωση αποτελέσματος. Η δήλωση θα επιδεικνύεται από τους μαθητές ή τους γονείς/κηδεμόνες  στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς κατά την είσοδό τους στον χώρο της αυλής από την κεντρική πόρτα.  Στην περίπτωση που μαθητής δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στο σχολείο, τότε δεν γίνεται δεκτός, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα, ενώ θα καλείται ο γονέας του να τον παραλάβει.

Κάθε Δευτέρα, κατά την είσοδο των μαθητών στην αίθουσα για την 1η ώρα του μαθήματος, θα γίνεται επιβεβαίωση της ύπαρξης της σχολικής κάρτας COVID-19 από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό, κατά τη λήψη των παρουσιών των μαθητών.  Αν οι μαθητές απουσιάζουν τη Δευτέρα για οποιοδήποτε λόγο, την ημέρα που θα επανέλθουν πρέπει να φέρουν μαζί τους και να επιδείξουν τη σχολική κάρτα COVID-19 με αρνητική δήλωση αποτελέσματος.

Σχετικά έγγραφα:

Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο

Υπόδειγμα σχολικής κάρτας COVID-19

Με εκτίμηση

Η διευθύντρια του σχολείου

Μαρία Βαστάκη

 

Ετικέτες:

Επαναλειτουργία του σχολείου

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες και μαθητές/τριες,

Με την 26η Πράξη/8-1-2021, ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου αποφάσισε να συνεχίσει τη λειτουργία του σχολείου με τον ίδιο τρόπο, όπως πριν την αναστολή λειτουργίας του στις 13-11-2020, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του ΕΟΔΥ. Οι μόνες αλλαγές που θα σημειωθούν θα  είναι:

 • Κατά την αποχώρηση των μαθητών:  Θα αποχωρούν πρώτοι, μετά το τμήμα του εφημερεύοντα εκπαιδευτικού, οι μαθητές/τριες της Α΄τάξης και θα συνεχίζεται η αποχώρηση  κατά αύξουσα σειρά.
 • Στην περίπτωση αδελφών που αποχωρούν συνοδεία των γονέων τους, το μεγάλο παιδί θα αποχωρεί την ίδια ώρα μαζί με το μικρότερο αδελφάκι του, όπου και θα τα περιμένει ο γονέας τους, ανεξάρτητα από τη σειρά που θα αποχωρεί το τμήμα του.
 • Μαζί θα αποχωρούν και τα δίδυμα, ακολουθώντας αυτό που βρίσκεται στο β΄ τμήμα, αυτό που βρίσκεται στο α΄, ανεξάρτητα από τη σειρά που θα αποχωρεί το τμήμα του.
 • Από τη β΄εβδομάδα το μάθημα της Πληροφορικής θα πραγματοποιείται στο εργαστήριο, με σχολαστικό καθαρισμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού (πληκτρολόγια, ποντίκια) και των επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές, με χρόνο αερισμού της αίθουσας κατά την εναλλαγή των τμημάτων. Το εργαστήριο ενισχύθηκε με περισσότερους υπολογιστές και τοποθετήθηκαν σακούλες προπυλενίου στα πληκτρολόγια και τα ποντίκια, για να καθαρίζονται ευκολότερα.
 • Η Πρωινή Υποδοχή και το  Ολοήμερο θα λειτουργήσουν κανονικά.
 • Ως προς τη μετακίνηση  στο και  από το σχολείο ισχύουν για τους μαθητές οι ίδιες “Βεβαιώσεις μετακίνησης” που πρέπει να έχουν οι μαθητές στην τσάντα τους και για τους γονείς η αποστολή μηνύματος “4 Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο” στο 13033.

Πατήστε εδώ, για να διαβάσετε τις οδηγίες λειτουργίας του σχολείου.

Ετικέτες:

Επαναλειτουργία των σχολείων στις 11-1-2021

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Κατόπιν θετικής εισήγησης της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων στη διαδικτυακή σύσκεψη  με την Υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως, το Υπουργείο Παιδείας   ανακοίνωσε:

Α. Τη δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων) από τη Δευτέρα 11/1/2021.

Β. Τη  συνέχιση της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων από την ίδια ημερομηνία.

Γ. Δε θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση την Παρασκευή 8-1-2021.Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων όμως, θα αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 8/1/2021 στα σχολεία τους.

Για τυχόν αλλαγές στη διαδικασία λειτουργίας του σχολείου (διαφοροποιημένη ώρα προσέλευσης και αναχώρησης, χρήση και δεύτερης εισόδου στη σχολική μονάδα, λειτουργία Ολοημέρου) θα ενημερωθείτε άμεσα από τη διεύθυνση του σχολείου.

Η διευθύντρια του σχολείου

 

 

Ετικέτες:

Οδηγίες για την επαναλειτουργία του σχολείου

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

‘Όπως ήδη γνωρίζετε τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επαναλειτουργούν από την προσεχή Δευτέρα 1 Ιουνίου  έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020.

Ενόψει της επαναλειτουργίας του σχολείου, σας γνωστοποιούμε τα μέτρα που έχει λάβει ο Σύλλογος Διδασκόντων στην Πράξη 43η /28-5-2020, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του ΕΟΔΥ και σας παρακαλούμε να τα διαβάσετε με προσοχή:

 1. Οι τάξεις/τμήματα του σχολείου που ξεπερνούν τους δεκαπέντε (15) μαθητές θα χωριστούν αλφαβητικά και θα έρχονται στο σχολείο εναλλάξ μέρα παρά μέρα. Τα τμήματα που θα έρχονται καθημερινά, γιατί ο αριθμός των μαθητών δεν ξεπερνά τους δεκαπέντε (15) θα είναι τα: Δ1, Δ2, ΣΤ1 & ΣΤ2. (Σας έχει αποσταλεί μέιλ με το υποτμήμα και τις ημέρες που θα προσέρχεται το παιδί σας στο σχολείο).
 2. Η λειτουργία του σχολείου θα είναι από 08.00-13.15 καθημερινά. Το Ολοήμερο Πρόγραμμα δε θα λειτουργήσει, άρα ούτε η Πρωινή Ζώνη.
 3. Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται από τις 08.00-08.15 χωρίς συγκέντρωση μαθητών στο προαύλιο. Οι μαθητές θα πηγαίνουν κατευθείαν στην αίθουσά τους στην οποία θα τους περιμένουν οι εκπαιδευτικοί. Η μη έγκαιρη προσέλευση θα δυσχεραίνει το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.
 4. Το καθημερινό πρόγραμμα διδασκαλίας θα αναμορφωθεί σε τρία δίωρα με δύο διαλείμματα των 20΄ (1ο: 09.40-10.00 & 2ο: 11.30-11.50). Ισχύει το ίδιο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.
 5. Οι αίθουσες έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής. Σε κάθε κάθισμα υπάρχει το όνομα του/της μαθητή/τριας, όπου θα κάθεται κάθε φορά.
 6. Η έξοδος των μαθητών στο προαύλιο θα γίνεται σταδιακά και με σειρά. Από τη νότια πλευρά τα τμήματα Α1, Α2, Β, Γ, ΣΤ1 και από τη βόρεια πλευρά τα τμήματα ΣΤ2, Δ1, Δ2, και Ε.
 7. Θα υπάρχουν οριοθετημένοι χώροι στο προαύλιο για κάθε τάξη/τμήμα-υποτμήμα, στους οποίους οι μαθητές θα παραμένουν σ΄ αυτούς κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, κατά την είσοδό τους στην αίθουσα μαζί με τον εκπαιδευτικό τους μετά από τα διαλείμματα και κατά την αποχώρησή τους.
 8. Προβλέπεται ο φυσικός αερισμός των αιθουσών κατά την ώρα του μαθήματος και των διαλειμμάτων.
 9. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική τόσο για μαθητές όσο και για εκπαιδευτικούς.
 10. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να έχουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και θα πρέπει να αποφεύγεται η ανταλλαγή τους.
 11. Αποφεύγεται η ανταλλαγή υλικού, βιβλίων και φωτοτυπιών. Οι μαθητές προτείνεται να αγοράσουν έναν μαρκαδόρο για πίνακα μαρκαδόρου, στον οποίο θα αναγράφεται το όνομά τους και θα το χρησιμοποιούν αποκλειστικά οι ίδιοι.
 12. Η έξοδος των μαθητών θα γίνεται από την Καραολή & Δημητρίου 1 σταδιακά και με σειρά τα τμήματα (Α1, Α2, Β, Γ, Δ1, Δ2, Ε, ΣΤ1, ΣΤ2), γι΄ αυτό θα υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση κατά την αποχώρησή τους.
 13. Οι μαθητές/τριες που δε θα προσέλθουν στο σχολείο θα ενημερώνονται για την ύλη και τις εργασίες των μαθημάτων από τις ηλεκτρονικές τάξεις των δασκάλων τους.
 14. Αναστέλλεται η λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης. Οι μαθητές καλούνται να φέρουν τα βιβλία που έχουν δανειστεί.
 15. Το μάθημα των ΤΠΕ (υπολογιστές) θα πραγματοποιείται στην αίθουσα του τμήματος.
 16. Προτείνεται όλα τα παιδιά να έχουν μαζί τους καπέλο και αντηλιακό.
 17. Όλα τα παιδιά να είναι εφοδιασμένα με είδη προσωπικής υγιεινής (χαρτομάντηλα, αντισηπτικά), να φροντίζουν να πλένουν συχνά τα χέρια τους και να πίνουν νερό μόνο από το μπουκάλι τους (όχι από τις βρύσες).
 18. Ελαχιστοποιήστε όσο το δυνατόν, την ανάγκη παρέμβασης των εκπαιδευτικών στο δεκατιανό των παιδιών (εύκολο άνοιγμα του σκεύους, καθαρισμένα φρούτα, συσκευασίες που ανοίγουν εύκολα).

Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση