ΠΑΙΔΙΚΗ HELMEPA

Εργαστήριο δεξιοτήτων : Παιδική Ηelmepa. Επαφή και γνωριμία με το θαλάσσιο περιβάλλον, τη ζωή αλλά και τα προβλήματα του.