Επιστροφή σε Θεματικός άξονας: «Ευ ζην»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4ο: Μια θετική ιστορία για τον άλλο!

Δραστηριότητες:

  • «Ψήφισμα της Τάξης για τους Ανθρώπους που Βρίσκονται σε Ανάγκη»

Οι μαθητές συνεργάστηκαν και έγραψαν ένα κείμενο για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

ταξη ε ταξη

  • Μια ιστορία με χαρούμενο τέλος!

Τα παιδιά οργανώθηκαν σε 2 ομάδες. Η κάθε ομάδα έγραψε και εικονογράφησε μια ιστορία με βασικούς ήρωες παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη, η οποία όμως έχει χαρούμενο και αισιόδοξο τέλος!


book title
Διαβάστε το βιβλίο στο StoryJumper

 


book title
Διαβάστε το βιβλίο στο StoryJumper
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση