Επιστροφή σε Μαθηματικά

Νοερές πράξεις

Δραστηριότητες εξάσκησης  στις νοερές πράξεις με μονοψήφιους και διψήφιους αριθμούς χρησιμοποιώντας διάφορες τακτικές επίλυσης.

Από το δικτυακό τόπο Τάξη Αστεράτη

https://drive.google.com/file/d/1SUIHaRsLh5JEdyj2qguaNsAm93tcF3tP/view

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση