Επιστροφή σε Στ’ Τάξη

Φυσικά

Κάντε κλικ στον πιο κάτω σύνδεσμο για να βρείτε υλικό για τα 13 κεφάλαια του μαθήματος Φυσικά της ΣΤ’ Τάξης του δημοτικού σχολείου.

http://daskalosa.eu/physics_st/st_fysiki.html

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση